Göm menyn

TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi

Kursinformation: PBL


Ansvarig för delmomentet Introduktion till PBL: Mikael Asplund
Epost: mikael.asplund at liu.se (at betyder @), Tel: 013-28 26 68.

Inledning

En viktig del av att introduceras till Informationsteknologi och civilingenjörsprogrammet för Informationsteknologi, är att introduceras till den speciella undervisningsform som programmet bedrivs med, Problembaserat Lärande, PBL. Denna del av kursens hemsidor beskriver den del av kursen Perspektiv på IT som behandlar PBL.

Det informationstekniska området utvecklas fortfarande mycket snabbt, vilket gör att du som praktiserande civilingenjör hela tiden måste lära dig den nya kunskap som genereras för att kunna dra nytta av den i ditt arbete. Då är det viktigt att du har förståelse för ditt eget lärande och kan styra det. En annan poäng är att i yrkeslivet arbetar man ofta i grupper för att lösa problem, vilket kräver förmåga till samarbete och problemlösning. Därför har man valt att använda Problembaserat lärande (PBL) som pedagogisk form för IT-programmet. Att lära sig att lära är en stor del av vad PBL innebär och du kommer också att lära dig arbeta i grupper på ett effektivt sätt och få omfattande övning i att formulera och lösa problem under utbildningen. I denna kurs introduceras de teoretiska grunderna för PBL och viktiga förmågor för att lära enligt PBL övas.

Denna del av kursen ger 2hp (högskolepoäng), vilket betyder att man ska lägga c:a 55 timmar på att arbeta med den.

Mål för PBL-delen av kursen

Efter kursen ska du ha förstått hur PBL är tänkt att fungera och vilka resurser som finns som stöd för ditt lärande och du ska kunna lära enligt den grundläggande metoden. Du ska ha tillräcklig förståelse för hur ditt och andras lärande fungerar för att kunna experimentera med olika varianter av metoden. För att kunna hitta bra varianter behöver du också kunna utvärdera ditt och gruppens arbete.

Mer specifikt innebär detta att du efter kursen ska kunna diskutera kring följande begrepp och fenomen:

  • Inlärningsteori: studentcentrerad syn på lärande, teorier om lärande
  • PBL: betydelsen av problem och grupp för inlärningen, arbetsgång i PBL
  • Gruppdynamik: hur grupper utvecklas över tid och vilka vanliga roller en person kan ta i en grupp
Du ska också
  • känna till ett antal modeller för problemlösning.
  • Känna till ett antal modeller för gruppers utveckling och rollfördelning i grupper.
  • ha grundläggande färdigheter i att observera egen och andras problemlösning och interaktion i grupp, samt ditt eget lärande.
  • kunna ge återkoppling på andras beteende (utvärdera) utan att såra eller förolämpa.

Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2014-10-14