Göm menyn

Kommunikation

Här kommer information läggas upp om hur momenten i muntlig och skriftlig kommunikation kommer att gå till.

Personal

Birgitte Saxtrup

Mål

Avsikten med kursmomenten i kommunikation är att ge de studerande färdigheter i att kommunicera på svenska i de skrivsituationer som är vanligt förekommande i tekniska sammanhang som till exempel rapporter. Kursen ska också ge praktiska färdigheter i presentationsteknik.

Material

Material kommer publiceras här.

Provpresentationer

Checklista för rapportskrivning

Opposition på rapport

Betygskriterier


Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2018-07-06