Göm menyn

TDDD39 Perspektiv på informationsteknologi

Examination

Kursen består av fem poänggivande moment som examineras enligt nedanstående lista.

UPG1 Informationssökning (1 hp)

Detta moment examineras av personal från universitetsbiblioteket. För att momentet ska bli godkänd krävs att gruppen har:

 • producerat en sökplan
 • producerat en sökuppföljning

UPG2 Kommunikation - rapportskrivning (1 hp)

Detta moment examineras av kommunikationslärarna. För att momentet ska bli godkänt krävs att gruppen har:

 • producerat en projektrapport

UPG3 Kommunikation - presentationsteknik (1 hp)

Detta moment examineras av kommunikationslärarna. För att momentet ska bli godkänt krävs att du ska:

 • ha minst 80% närvaro vid seminarierna
 • genomföra en individuell oförberedd muntlig presentation
 • genomföra en individuell informerande presentation
 • genomföra muntlig opponering på informerande presentation
 • delta i förberendande presentation av projektarbetet (även kallad provpresentation eller genrep)
 • delta i muntlig opponering på en annan projektgrupps presentation

UPG4 Projektarbete (2 hp)

För att momentet ska bli godkänt krävs att gruppen har:

 • genomfört ett projektarbete
 • genomfört en muntlig redovisning av projektarbetet
 • närvarat vid resten av konferensen

BAS1 Basgruppsarbete (2 hp)

För att momentet ska bli godkänt krävs att man har deltagit aktivt (enligt instruktioner om basgruppsobligatoriet, se terminens hemsida) på basgruppsmöten under kursen.

UPG5 Tentamen (1 hp)

Hemtenta och seminarium i PBL.


Sidansvarig: Ola Leifler
Senast uppdaterad: 2010-08-05