Göm menyn

TDDD36 Projekttermin: Säkra mobila system

Schema


OBS: Vid skillnader mellan nedanstående schema och LiTHs officiella schema gäller det officiella schemat. Examinationsmoment är markerade med fet, understruken text. Schemat för period HT2 är preliminärt.

Ej schemalagd tid: Den här terminen har relativt lite schemalagd tid. Den tid som inte är schemalagt är tänkt att användas för att arbeta med projektet; till exempel räknar vi med att det går åt mycket tid i början för att arbeta med krav och komma igång med systemen.

Datum Tid Typ Beskrivning Sal Projektfokus
Mån 27 aug 10:15-12:00 Projektstart BL33 Planering
13:15-15:00 Gästföreläsning U14
Tis 28 aug 08:15-12:00 SE Introduktion till software engineering 1 D316
Tis 13:15-15:00 SE Projektledning U15
Ons 29 aug 08:15-12:00 SE Introduktion till Scrum BL33
Fre 31 aug 8:15-10:00 Etik U7 Krav
10:15-12:00 Psykologi U7
Mån 3 sep 10:15-12:00 Projektledning KY31
13:15-15:00 MTS KY31
Tis 4 sep 08:15-10:00 Säkerhet BL33
10:15-12:00 Psykologi BL33
Ons 5 sep 08:15-10:00 Systemprogramvara U15
Tor 6 sep 8:15-10:00 Säkerhet U14
Fre 7 sep 08:15-10:00 Systemprogramvara P44
13:15-15:00 LE Systemprogramvara U4
Mån 10 sep 08:15-10:00 Säkerhet U4 Krav
Arkitektur
10:15-12:00 Systemprogramvara U4
Tis 11 sep 08:15-10:00 Etik U6
10:15-12:00 Säkerhet U6
Ons 12 sep 08:15-10:00 Säkerhet U6
10:15-12:00 Systemprogramvara U6
Tor 13 sep 10:15-12:00 Systemprogramvara U6
Fre 14 sep 8:15-12:00 SE Avstämning 1 D316
13:15-15:00 LE Systemprogramvara U4
Mån 17 sep 08:15-10:00 Etik U14
10:15-12:00 Mobila system U14
Tis 18 sep 08:15-10:00 Mobila system D34
10:15-12:00 MTS D34
Ons 19 sep 08:15-12:00 Introduktion till software engineering 2 U4
Tor 20 sep 8:15-10:00 Mobila system U14
Fre 21 sep 08:15-10:00 Psykologi D34
10:15-12:00 Systemprogramvara D34
Mån 24 sep 8:15-10:00 Projektledning D34 Arkitektur
Implementation
10:15-12:00 Mobila system D34
13:15-15:00 LA Mobila system SU15,SU16
Tis 25 sep 08:15-10:00 Mobila system BL33
Ons 26 sep 8:15-12:00 SE Android-programmering IT-Labb
Tor 27 sep 8:15-12:00 SE Android-programmering IT-Labb
Tis 2 okt 8:15-10:00 RE Resurstillfälle: säkerhet BL33 Tentor
Arkitektur
Implementation
Fre 5 okt 8:15-12:00 TEN2 Tentamen: säkerhet
Tis 9 okt 08:15-10:00 RE Resurstillfälle: Systemprogramvara R43
Tor 11 okt 08:00-12:00 TEN3 Tentamen: systemprogramvara
Tis 15 okt 10:15-12:00 RE Resurstillfälle: mobila system U15
Ons 17 okt 08:00-12:00 TEN1 Tentamen: mobila system
Ons 22 okt 08:15-12:00 SE Avstämning 2 TBD Implementation
Ons 24 okt 8:15-15:00 SE Diskussionsseminarium MTS TBA
Mån-Fre 23 okt-17 dec Projektarbete
Ons 21 nov 8:15-12:00 SE Avstämning 3 TBD
Ons 18 dec 8:15-17:00 SE Slutredovisning Prel. Visionen (IDA)

Sidansvarig: Nahid Shahmehri
Senast uppdaterad: 2012-08-27