Göm menyn

TDDD36 Projekttermin: Säkra mobila system

Examination


Examinationsmoment

I kursen ingår följande examinationsmoment:

PRA1 14 poäng - Genomfört projekt. Muntliga och skriftliga redovisningar (U/G)

TEN1 3 poäng - Mobila system: Skriftlig tentamen (U,3,4,5)

TEN2 3 poäng - Informationssäkerhet: Skriftlig tentamen (U,3,4,5)

TEN3 3 poäng - Systemprogramvara: Skriftlig tentamen (U,3,4,5)

UPG1 3 poäng - Etik och MTS: Kontrollskrivning och diskussionsseminarium (U,3,4,5)

UPG2 3 poäng - Organisation och grupprocesser (U,3,4,5)

UPG3 1 poäng - Matematisk statistik: Inlämningsuppgift (U,G)

Slutbetyg

Slutbetyg på terminen beräknas som ett avrundat medelvärde av alla graderade betyg. För betyg krävs minst 3/G i alla moment. Avrundning görs enligt tabellen nedan:

MedelSlutbetyg
3.0 ≤ x ≤ 3.53
3.5 < x < 4.54
4.5 ≤ x ≤ 55

Gamla tentor

Varning: eftersom kurserna kan ändras från år till år finns ingen garanti att gamla tentor är representativa för årets kurs.

Mobila system (TEN1)

[an error occurred while processing this directive]

Säkerhet (TEN2)

[an error occurred while processing this directive]

Systemprogramvara (TEN3)

[an error occurred while processing this directive]

Allmänna regler

Regler för examinering av datorlaborationer vid IDA

Datorlaborationer görs i grupp eller individuellt, enligt de instruktioner som ges för en kurs. Examinationen är dock alltid individuell.

Det är inte tillåtet att lämna in lösningar som har kopierats från andra studenter, eller från annat håll, även om modifieringar har gjorts. Om otillåten kopiering eller annan form av fusk misstänks, är läraren skyldig att göra en anmälan till universitetets disciplinnämnd.

Du ska kunna redogöra för detaljer i koden för ett program. Det kan också tänkas att du får förklara varför du har valt en viss lösning. Detta gäller alla i en grupp.

Om du förutser att du inte hinner redovisa i tid, ska du kontakta din lärare. Då kan du få stöd och hjälp och eventuellt kan tidpunkten för redovisningen senareläggas. Det är alltid bättre att diskutera problem än att, t.ex., fuska.

Om du inte följer universitetets och en kurs' examinationsregler, utan försöker fuska, t.ex. plagiera eller använda otillåtna hjälpmedel, kan detta resultera i en anmälan till universitetets disciplinnämnd. Konsekvenserna av ett beslut om fusk kan bli varning eller avstängning från studierna.

Policy för redovisning av datorlaborationer vid IDA

För alla IDA-kurser som har datorlaborationer gäller generellt att det finns en bestämd sista tidpunkt, deadline, för inlämning av laborationer. Denna deadline kan vara under kursens gång eller vid dess slut. Om redovisning inte sker i tid måste, den eventuellt nya, laborationsserien göras om nästa gång kursen ges.

Om en kurs avviker från denna policy, ska information om detta ges på kursens webbsidor.


Sidansvarig: Nahid Shahmehri
Senast uppdaterad: 2011-03-18