Göm menyn

TDDD36 - Etik

Litteratur

Föreläsningar

 1. Normativa etiska teorier
  Vad är etik? Går det att argumentera i etiska frågor? Genomgång av centrala normativa etiska teorier.
  OH-bilder (PDF)
  Läsanvisning: Hansson, s. 49-71

 2. Teknik och etik
  OH-bilder (PDF)
  Läsanvisning: Hansson, s 9-24

 3. Professionsetik för ingenjören
  Läsanvisning: Hansson, s. 75-96

Seminarium Etik & MTS

Vid seminariet behandlas ett urval texter från både etik och MTS. De två etiktexterna som kommer att behandlas är:

 • Helen Nissenbaum. "Privacy as contextual integrity". Washington Law Review. 2004.
 • Philip Brey. "Disclosive Computer Ethics". Computers and Society 4(30):10-16. 2000.

 • Sidansvarig: Nahid Shahmehri
  Senast uppdaterad: 2012-09-19