Göm menyn

TDDD36 Projekttermin: Säkra mobila system

Ht1-Ht2


Viktiga datum

14/9Avstämning 1
27/9Inlämning MTS (psykologi, etik och samhällsvetenskapliga perspektiv)
5/10Tentamen säkerhet
11/10Tentamen systemprogramvara
17/10Tentamen mobila system
18/10Inlämning avstämning 2
22/10Avstämning 2
24/10Examinerande seminarium, MTS
15/11Inlämning avstämning 3
21/11Avstämning 3
13/12Inlämning slutredovisning
18/12 (prel)Slutredovisning

Slutredovisning

Inlämning: allt material till slutredovisningen måste vara inlämnat senast den 13 december så att lärarlaget hinner läsa igenom det.

Gamla tentor

Gamla tentor finns på examinationssidan.

Uppgifter

Se respektive avsnitt under "kursinnehåll" för uppgifter i etik, matematisk statistik, mobila system, säkerhet, systemprogramvara, och etik.

Psykologi

Föreläsningar

Se respektive avsnitt under "kursinnehåll" för föreläsningar i mobila system, säkerhet och systemprogramvara. Förelästningmaterial är relativt oförändrat från år till år; årets material läggs upp varefter, men tidigare års material finns här som referens.

Introduktion

        

Projektledning

        

Psykologi

Gruppindelning

Eftersom det är betydligt fler deltagare i år än tidigare år kan gruppindelningen komma att justeras något under terminens första vecka om någon uteblir eftersom det är vår målsättning att ingen grupp ska vara fler än åtta personer.

Grupp 1
(Räddningstjänsten)

 • Nicklas Östman
 • Mikael Malmström
 • Albin Blent
 • Rasmus Lindström
 • Johan Rothsberg
 • Patrick Lindell
 • Christoffer Karlsson
 • Robin Silverhav
 • Gustav Adamsson

Grupp 2
(Försvarsmakten)

 • Anna Karlsson
 • Kristoffer Silverhav
 • Wiktor Kettel
 • Nikola Sevo
 • Eric Karlsson
 • Nicklas Schultz
 • Erik Lundmark
 • Fredrik Rosenqvist
 • Rasmus Lidholm

Grupp 3
(Sjukvården)

 • Gustav Ernberg
 • Jens Green Olander
 • Daniel Nilsson
 • Denis Golubovic
 • Tim Bjärengren
 • Victor Grape
 • Filip Andersson
 • Martin Berggren
 • Kalle Lundfall

Grupp 4
(Polisen)

 • Marcus Alfredsson
 • Emelie Oskarsson
 • Oskar Solsjö
 • Henrik Andersson
 • FredrikSalin
 • Marcus Fridolfsson
 • Henrik Laurentz
 • Emil Helg
 • Rebecka Ocklind

Kurslitteratur

Listor över kurslitteratur (och i förekommande fall även läsanvisningar), hittar du i projekthandboken och på sidorna för respektive kursdel. Notera att material som ingår i litteraturen kan examineras även om det inte tas upp på föreläsning/seminarium! Det är viktigt att läsa litteraturen!

Frågor och tekniska problem

Set länken "Kontaktinfo" i navigeringsmenyn till vänster.


Sidansvarig: Nahid Shahmehri
Senast uppdaterad: 2012-09-24