Göm menyn

TDDD32 Användardriven produktutveckling

Inlämningar och dokumentation


Individuell uppgift

Det individuella lärandet genomförs parallellt med gruppuppgiften i form av två reflektionsdokument baserat på en annan grupps arbete.

Reflektion del 1

Deadline: Tisdag 29 april, kl 15, Individuell Reflektionsrapport del 1 levereras tillbaka till gruppen och lärarna

Du skall efter genomläsning av gruppens levererade arbete, skriva en reflektion i enlighet med betygskriterierna. Reflektionen kan till exempel ta sin utgånspunkt i gruppens motiv och val av användardrivna arbetssätt, och hur din egen grupps arbete förhåller sig till den granskade gruppens arbete.

Reflektion del 2

Deadline: Fredag 23 maj, kl 15, Individuell Reflektionsrapport del 2 levereras tillbaka till gruppen och lärarna

Du skall efter genomläsning av gruppens levererade arbete, skriva en reflektion i enlighet med betygskriterierna. Reflektionen kan till exempel ta sin utgånspunkt i gruppens motiv och val av användardrivna arbetssätt, och hur din egen grupps arbete förhåller sig till den granskade gruppens arbete.


Examination och betyg på individuell uppgift

Med ”rapporten” menas den rapport som du läst som grund för reflektionen. Inlämningen bedöms med avseende på hur väl du kan:

 • För 3:a visa förståelse av
  (Med "visa förståelse" menar vi t.ex. att i uppgiften beskriva, formulera och strukturera)
 • För 4:a visa god förståelse av
  (Med "visa god förståelse" menar vi t.ex. att i uppgiften kontrastera, använda teori och exemplifiera)
 • För 5:a visa mycket god förståelse av
  (Med "visa mycket god förståelse" menar vi t.ex. att i uppgiften kritiskt reflektera, värdera och generalisera)
  1. begrepp i kursen och litteraturen
  2. hur arbetet i rapporten förhåller sig till ett användardrivet arbetssätt
  3. hur val i rapporten kunde gjorts annorlunda
  4. hur den egna gruppens arbete förhåller sig till det arbete som beskrivs i den lästa rapporten


Sidansvarig: Stefan Holmlid
Senast uppdaterad: 2014-03-21