Göm menyn

TDDD32 Användardriven produktutveckling

Kursinformation


Kursen kommer att ta upp beprövade och aktuella tekniker och metoder för att driva produktutveckling med utgångspunkt i produktens framtida brukare. Exempel på sådana tekniker är designsonder, narrativa tekniker och metoder som story-boards, scenarier och kundresor, samt tekniker som tex inlevelsemetoder, a day in the life, personas, kameradagböcker, etc. Kursen bygger på teorier från användarcentrerad design, etnografi, deltagande och kontextuell design, samt användardriven innovation. Exempel hämtas från intressanta användardrivna produktvecklingssammanhang, som tex Bosieboo.

I den här kursen kommer vi att arbeta intensivt med att experimentera med olika metoder för användardriven design. En del hämtas från produktdesign, en del från interaktionsdesign, och en del från tjänstedesign. Anledningen till denna mix är att man inom tex interaktionsdesign traditionellt sett varit duktigare på att lyfta fram, definiera och specificera olika arbetssätt, än man varit inom produktdesign.

Här är fyra exempel från kursomgången 2008

Lite om upplägget

Det här är en intensiv kurs, med hög grad av självstyrt lärande. Ni arbetar dels i grupp, och dels med ett individuellt arbete. Stor vikt skall läggas vid löpande dokumentation av arbetet.
Det kommer att krävas av er att ni dokumenterar de olika delarna på särskilt format.

Vi börjar kursen med en översikt, och dyker sedan direkt ner i förberedelserna för den första delen av kursen, som handlar om användarstudier.

Sidansvarig: Stefan Holmlid
Senast uppdaterad: 2014-03-21