Göm menyn

TDDD32 Användardriven produktutveckling

vt2 2014


Användardriven produktutveckling utgår från att produkter inte enbart är objekt utan är en del av förlopp och skeenden. I dessa förlopp är människans handlande centralt. Användarnas uttalade och outtalade behov, idéer och krav i dessa skeenden fångas in och utarbetas i samarbete med användarna. Angreppssätten för användardriven produktutveckling är systematiska, och bygger på experimenterande, simuleringar och inlevelse.


Vi ser fram emot att dra igång årets version av Användardriven Produktutveckling. Som vanligt är det en intensiv start på kursen! Ni kommer att behöva vara färdiga att dra igång era användarstudier redan andra veckan.

För att det skall vara möjligt behöver ni nyttja delar av första veckan till att planera och läsa på en del.
Litteraturen finns under menyalternativet Kursdokument, och anvisningar, centrala hållpunkter och planeringen för arbetet i kursen hittar ni i ADPU planeringsdokument

/Stefan, Johan & Lisa

Senaste nytt...


16/5  Info på hemsidan
 

Nu har deadlines för inlämningar uppdaterats, och schemadokumentet likaså.

/Johan


28/3  Äntligen igång
 

Nu är hemsidan igång.

/StefanSidansvarig: Stefan Holmlid
Senast uppdaterad: 2013-04-03