Göm menyn

TDDD32 Användardriven produktutveckling

Examination


Examination och betyg

För att få slutbetyg på kursen krävs ett G på ANN1 slutinlämning, 1 hp), UPG3 (gruppuppdraget, 2 hp) & UPG4 (individuella arbetet, 3 hp)

Individuella arbetet

Med ”rapporten” menas den rapport som du läst som grund för reflektionen. Inlämningen bedöms med avseende på hur väl du kan:

 • För 3:a visa förståelse av
  (Med "visa förståelse" menar vi t.ex. att i uppgiften beskriva, formulera och strukturera)
 • För 4:a visa god förståelse av
  (Med "visa god förståelse" menar vi t.ex. att i uppgiften kontrastera, använda teori och exemplifiera)
 • För 5:a visa mycket god förståelse av
  (Med "visa mycket god förståelse" menar vi t.ex. att i uppgiften kritiskt reflektera, värdera och generalisera)
  1. begrepp i kursen och litteraturen
  2. hur arbetet i rapporten förhåller sig till ett användardrivet arbetssätt
  3. hur val i rapporten kunde gjorts annorlunda
  4. hur den egna gruppens arbete förhåller sig till det arbete som beskrivs i den lästa rapporten


Gruppuppdraget

Förutom att uppdraget skall vara utfört och dokumenterat enligt anvisning ska inlämningen:

 • För 3:a tydligt visa
  1. att arbetet utförts enligt instruktionerna
  2. val av metoder/arbetssätt
  3. vad användarna bidragit med i designprocessen
 • För 4:a tydligt visa och argumentera för
  1. hur arbetet utförts enligt instruktionerna
  2. val av metoder/arbetssätt
  3. vad användarna bidragit med i designprocessen
  4. vad gruppen förväntade sig att metoden/arbetssättet skulle generera
 • För 5:a tydligt visa, argumentera för och resonera kring
  1. hur arbetet utförts enligt instruktionerna
  2. val av metoder/arbetssätt
  3. vad användarna bidragit med i designprocessen
  4. vad gruppen förväntade sig att metoden/arbetssättet skulle generera
  5. lärdomar av genomförandet


Slutinlämningen

 • närvaro vid, inlämning av och genomförande av slutredovisning enligt anvisning


Sidansvarig: Stefan Holmlid
Senast uppdaterad: 2014-03-21