Göm menyn

TDDD32 Användardriven produktutveckling

vt2 2014


Kursens olika dokument

Här hittar ni litteratur, dokument och metoder för kursen

Litteratur

Huvudlitteratur

Om användardriven innovation
Erik von Hippel, Democratizing innovation
Creative commons licens, Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic.
von Hippel har också video-tutorials

Om användardriven design
Tuuli Mattelmäki, Design probes.
Bland andra Froukje Sleeswijk-Visser har tagit fram, Context Mapping som ett sätt att arbeta med co-creation.
Och tillsammans har de en modell för Co-X

Ytterligare källor

Mer om probes och mapping
Philips Design, What are design probes.
Design for Service ger en probes översikt.
Context Queen siten

Design games
Kirsikka Vaajakallio and Tuuli Mattelmäki, Collaborative design exploration
Eva Brandt, Slide presentation
Eva Brandt, Framework for participatory design

Metodkort och översikter
Om IDEOs metodkort, och från IDEO.

Oblique strategies

Critical design
Om critical design, projekt och metoder.

Pod-casts och bloggar

http://www.designcritique.net/
http://www.businessweek.com/innovate/
http://www.mefeedia.com/entry/design-innovation-and-leadership/5562812/
http://www.nordes.org/searchportal/index.php

Fördjupning för den intresserade

Bill Buxton, Sketching User Experiences, Getting the Design Right and the Right Design. Morgan Kauffman.
Erik von Hippel, Democratizing innovation, kap10, kap11.
E-bok Design for Six Sigma
En e-bok, lite manifestartad, om Experience design
Donald Norman, The design of everyday things.
Terry Winograd, Bringing design to software.

Sidansvarig: Stefan Holmlid
Senast uppdaterad: 2013-04-03