Göm menyn

TDDD13 och TDDC73 Interaktionsprogrammering

Litteratur och länkar


Internetlänkar

Java API:
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/

Referenslitteratur - grundnivå

Java direkt med Swing
Författare: Jan Skansholm
Förlag: Studentlitteratur AB
ISBN10: 9144038437
ISBN13: 9789144038438
Designing Interfaces
Författare: Jenifer Tidwell
Förlag: O'Reilly Media
ISBN10: 0596008031
ISBN13: 9780596008031

Referenslitteratur - avancerad

Swing Hacks - Tips and tools for killer GUIs
Författare: Joshua Marinacci, Chris Adamson
Förlag: O'Reilly Media
ISBN10: 978-0-596-00907-6
Effective Java - second edition
Författare: Joshua Bloch
Förlag: Prentice Hall
ISBN10: 0321356683
ISBN13: 978-0321356680

Sidansvarig: Anders Fröberg
Senast uppdaterad: 2010-10-27