Göm menyn

Laboration 1 - Enkla komponenter och layout

Android utveckling på IDA

Att starta Android Studio:
I en terminal ge följande kommando:
module add prog/jdk/8 (med module initadd prog/jdk/8 behöver du enbart göra det engång)
/sw/android-studio2/android-studio2.2/bin/studio.sh
Första gången du startar android Studio så vill verktyget ladda ner SDK och emulator, avbryt(cancel) detta. Inne i Android-studio behöver du ange vilken android sdk du ska använda, android-sdk och det ligger i /sw/android-studio2/sdk.

Att starta android emulatorn:
I en terminal ge följande kommando:
/home/TDDD13/bin/start_emulator.sh
Emulatorn tar lång tid att starta upp, så försök att undvika att stänga ner den om du inte behöver.

Handledning

För att förbättra handelnigs upplevelsen ska verktyget Camedin användas under labbtiden. Camedin är ett elektroniskt kö-system som låter er att page:a labbassistenterna utan att lämna er dator eller räcka upp handen. Använd gärna följande länken och lösenordet:

Länk: http://www.camedin.com/live/18776ff62c9245a0abff67eb94c4b961
Lösenord: tddd13c73

Syfte

En layout definierar den visuella strukturen för ett användargränssnitt. Du kan deklarera en layout på flera olika sätt i din här övnigen kommer vi arbete med:

  • Deklarera gränssnittselement i XML
  • Deklara gränssnittselement under körning i java-kod
Android ger dig möjligehetn att använda båda, antigen ensklit eller i kombination. I denna laboration ska du träna på att skapa olika layouter både med java-kod och via xml, samt se lite av de olika ui-komponenter som finns i ramverket.

Uppgift

Du ska återskapa följande tre användargränssnitt. Du ska skapa två exemplar av varje ett med xml och ett med java kod. (Du ska enbart skapa användargränssnitt, inte någon funktionalitet)

Användargränssnitt 1

Användargränssnitt 2

Användargränssnitt 3

Redovisning

Demonstrera dina gränssnitt för lab assistenten, assistenten kan be dig förklara delar av koden. Assistenten berättar hur hen vill att du lämnar in din kod.

Tips

Att skapa gui i kod görs enklast i metoden protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
Exempel:

 protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  Button myButton = new Button(this);
  myButton.setText("Press me");
  LinearLayout myLayout = new LinearLayout(this);
  myLayout.addView(myButton);
  setContentView(myLayout);
}

Länkar

Android utveckling (bra startpunkt)
Layout på android
Skapa GUI med Java kod

Sidansvarig: Anders Fröberg
Senast uppdaterad: 2017-11-08