Göm menyn

TDDD13 och TDDC73 Interaktionsprogrammering

Kursinformation


Mål

Kursen går ut på att du ska lära dig principer och programmeringstekniker för att skapa grafiska användargränssnitt med användbarhetsfokus. Målet är att du efter kursen bland annat kan:
  • Använda befintliga klassbibliotek för interaktionsprogrammering.
  • Programmera dynamiska interaktionstekniker
  • Tillämpa designmönster för interaktionstekniker.
  • Redogöra för kopplingen mellan interaktionsprogramming och principer för design av användargränssnitt.

Innehåll

Kursen tar upp olika designmönster för interaktionsprogrammering, hur fönstersystem är uppbyggda, och hur man programmerar komponenter (widgets = window gadgets). Mer specifikt behandlas följande:
  • Arkitektur för händelsebaserade fönstersystem med widgets.
  • Klassbibliotek för grafiska användargränssnitt, android (Java).
  • Programmering av egna widgets i Java för android.
  • Designmönster för interaktionsprogrammering.
  • Interaktionsprogrammering och designprinciper för grafiska användargränssnitt

Organisation

Undervisningen består av föreläsningar, laborationer och projektarbete. Mer information om dessa finns under menyen (länkar till höger) och "Projekt".

Examination

Se länken "Examination" i menyn för information om examinationsmoment, betyg m.m.

Sidansvarig: Anders Fröberg
Senast uppdaterad: 2015-11-16