Förteckning över Laborationssalar:
Sal(ar) Hus Beskrivning
SU00-SU03 B-huset Undervåningen, Ingång 27-29, nära Cafe Java
SU04 (och SU04_2) B-huset Undervåningen, Ingång 27-29, B-korridoren
SU10-11 B-huset Övervåningen, Ingång 27-29, nära Café Java
SU12-14 B-huset Övervåningen, Ingång 27-29, B-korridoren
SU15-16 B-huset Övervåningen, Ingång 27, B-korridoren
SU17-18 B-huset Övervåningen, Ingång 27, B-korridoren
SU24-25 B-huset Övervåningen, Ingång 27, B-korridoren
EGYP (och EGYP_2, a.k.a Egypten) B-huset Övervåningen, Ingång 25
ASGÅ (och ASGÅ_2, a.k.a Asgård) B-huset Övervåningen, Ingång 25
OLYM (och OLYM_2, a.k.a Olympen) B-huset Övervåningen, Ingång 25
BORE (och BO/HU, a.k.a Boren) B-huset Övervåningen, Ingång 23, B-korridoren
HUNN (och BO/HU, a.k.a Hunn) B-huset Övervåningen, Ingång 23, B-korridoren
ROXE (och RO/GL, a.k.a Roxen) B-huset Övervåningen, Ingång 23, B-korridoren
GLAN (och RO/GL, a.k.a Glan) B-huset Övervåningen, Ingång 23, B-korridoren

Förteckning över Lektionssalar:
Sal(ar) Hus Beskrivning
U1-U15 C-huset "Längst bort"
T1-T2 C-huset "Näst längst bort"
S?? C-huset "Näst näst längst bort"
R?? C-huset "Näst näst näst längst bort"
KY?? Key-huset
John von Neumann B-huset Övervåningen, ingång 27-29
Determinanten B-huset Övervåningen, ingång 25
Beurling B-huset Undervåningen, ingång 21

Karta över B-huset plan 3 (övervåningen)

Karta över B-huset plan 2 (undervåningen, södra)

Karta över B-huset plan 2 (undervåningen, norra)

Karta över C-huset