Göm menyn


Datorexamination

för TDDD11 / 725G92 / 9½MA32 / 9AMA73 / TDDD87 / TDIU08 / TDDE54

För årets kursomgång kommer detta upplägg användas för P-passen (duggorna).

Snabbstartsguide

Följande är en snabbguide över stegen som man behöver ta för att examineras på distans. Mer detaljer för varje steg finns längre ner på denna sida.

 1. Starta Zoom och anslut till dugga/tentarummet. Ha mikrofonen avstängd med möjlighet att kunna starta denna vid behov
  För mer info om Zoom, se sidan "Zoom" på din kurshemsida.
 2. Starta Thinlinc och anslut till thinlinc.edu.liu.se
  För mer info om ThinLinc, se sidan "ThinLinc" på din kurshemsida.
 3. starta en webbläsare utanför ThinLinc (du behöver den för att se dugga/tentauppgifterna).
 4. Vänta på instruktioner i Zoom från kursledarna.
  Uppgifter kommer finnas tillgängliga via nätet.
  Du kommer så småningom bli flyttad till ett legitimeringsrum så det är bra att ha legitimation redo.

Klicka på denna text för att se en kort video om hur Zoom kommer användas under distansexamination.

Betyg på examinationen eller efter?

Vi kommer börja rätta alla uppgifter efter examinationens slut.

Vilka hjälpmedel får jag ha på distansexamination?

Traditionellt brukar vi tillåta att ni får ha en bok (gärna någon av de rekommenderade kurslitteraturerna) samt en egen-gjord "fusklapp" (dubbelsidig A4). Även på distansexamination kommer dessa att vara tillåtna.

Alltså:
Tillåtna hjälpmedel:

 • Valfri bok (förslagsvis någon av de rekommenderade kursböckerna).
 • Egen "fusklapp" (dubbelsidig A4). Gör denna själv då det är utmärkt "tentaplugg".
 • Kurshemsidan för din kurs. Exempelvis TDDD11, TDDD87 eller TDIU08.

Exempel på OTILLÅTNA hjälpmedel:

 • Google
 • Stack overflow
 • Kompisar
 • Chat-program, sociala medier, mobilsamtal, ...

Tänk på att vi har en skyldighet gentemot universitetet att anmäla misstanke om fusk. Det vill vi absolut inte göra, så vänligen respektera ovanstående för både er egen och vår skull.

Examinationsuppgifter och upplägg, m.m

Detaljer kring duggor och tentor hittas under "Examination" i menyn på kurshemsidan.

Hur kommer distansexamination att gå till rent logistiskt (praktiskt)?

Då examination kommer att köras via dator hemifrån finns det vissa saker som vi behöver tala om för att det nog skall bli lite smidigare för er att kunna vara med på själva upplägget.

Vi börjar med själva "omgivningen", d.v.s. de program som du kommer att använda dig av under själva tentan:

 • Zoom:

  Används för kommunikation med oss under tentan.

  Se till att detta fungerar och att du har det installerat på din dator så att du kan dela saker med oss senare om du får problem under tentan.

 • ThinLinc (OBS! thinlinc.edu.liu.se):

  Används för att komma åt skolans datorer. I denna kommer du sen att köra t.ex. "Emacs", "terminal", "gnatmake" och "tentaklienten" (vi kallar denna för "SC", studentklienten i tentasystemet).

 • Emacs (i ThinLinc):

  Används förstås till att skriva dina lösningar på uppgifterna.

 • Terminal (i ThinLinc):

  Här startar du t.ex. "Emacs", kör "gnatmake" och senare också ditt färdigkompilerade program.

 • SC, studentklienten i tentasystemet (i ThinLinc):

  I denna kommer du att skicka in frågor och filer för rättning. Du kommer även i denna att få svar på frågor.

  ALLA frågor går via SC. Om vi ser att det är något vi behöver prata live med er om löser vi detta i Zoom, men ni kommer inte att kunna styra detta utan vi gör detta åt er. Mer om det nedan.

  Om du inte kan ställa frågor via SC, exempelvis för att Thinlinc stänger ner, kan du klicka på "Ask For Help" i Zoom-rummet.


Du kommer att behöva identifiera dig under examinationen.

Se till att du sitter i ett rum där du är ensam. Det är INTE tillåtet att samarbeta med andra under examinationen. Genom att du kommer in i examinationsmiljön accepterar du förstås dessa regler och du är ansvarig för att de åtföljs.

Hur startar du alltihop?

 1. Starta ThinLinc (Om du inte använt ThinLinc tidigare, se sidan "ThinLinc" på din kurshemsida). Nu kommer ThinLinc att ligga "över" allt annat så att du inte ser t.ex. Zoom. Tryck på tangenten "F8" och klicka ur "Full Screen" så ska ThinLinc kunna köras som ett separat fönster (inte som helskärm). På det viset kan du nu se både Zoom och ThinLinc sen.

  OBS! Starta alla sakerna under ThinLinc innan du går till punkt 2. Se nedan för detta.

  Hur startar jag de olika delarna (i ThinLinc):

  Kontrollera så att detta fungerar innan examinationstillfället.

  Terminalen startar du genom att:

  Högerklicka på "skrivbordet" (på datorn förstås) och välj "Open terminal here". Alternativt kan du leta reda på terminalen via menyn.

  Skriv sen i terminalen kommandot:

  	  cd
  	 

  Nu står du i din hemmapp!

  Mappstruktur på ditt konto (fixa detta innan examinationstillfället, gärna dagen innan eller tidigare):

  Se till att du har en separat MAPP på ditt konto där du lägger alla dina saker som du har till examinationen. Detta underlättar för dig så att du skall veta vad du skall skicka in gällande olika uppgifter på examinationen.

  Lämpligt är att under denna MAPP skapa ett antal extra mappar som motsvarar Uppgift 1, Uppgift 2, ... På detta sätt har du koll på vad som hör ihop för en viss uppgift på examinationen.

  Kommandon i terminalen (öva dessa!):

  	  mkdir MAPP Skapar en mapp mad namnet MAPP
  	  
  	  cd MAPP Hoppar ner i mappen MAPP cd .. Hoppar ett steg
  	  uppåt i mappstrukturen
  	  
  	  ls Visar filer (och mappar) i den mapp du står nu.
  	 

  Emacs startar du i terminalen med kommandot (stå i den mapp du skall ha dina filer):

  	  emacs & Startar Emacs utan fil.
  	  
  	  emacs program.adb & Startar Emacs med filen "program.adb"
  	  och då blir det autoamtiskt "Ada-mode" i Emacs också. Går
  	  bra även om filen inte finns innan.
  	 

  Om du "fastnar" i Emacs kan det ibland vara så att man behöver trycka "Ctrl-G" för att "avbryta" ett kommando. Kanske bra att ha i vissa lägen.

  SC startar du i terminalen med kommandot:

  	  /courses/TDDD11/SC/smeagol
  	 

  Om inget händer när detta körs är du antingen inte anmäld på tillfället eller så har examinationen inte startat ännu (denna startar ca 30 minuter innan ordinarie start).

  Kompilera ditt program i terminalen (antag programnamn "program.adb"):

  	  gnatmake program.adb
  	 

  Kör ditt färdigkompilerade program (inte "adb"-filen):

  	  ./program
  	 

  Om du skall skicka med kommandoradsargument till ditt program. Starta programmet med kommandot:

  	  ./program "argument 1" "argument 2"
  	 

  Avbryt programkörning (i terminalen):

  	  Tryck på tangenterna "Ctrl-C"
  	 

  Du har tidigare använt tentaklienten på duggorna eller tentor så vi beskriver inte denna mer i detalj utan hoppas att ni klarar av att skicka in frågor och skicka in filer för rättning (skicka dock ALLA filer som behövs för att kunna KOMPILERA ditt program VARJE GÅNG du skickar in för rättning).

 2. Starta Zoom (Om du inte använt Zoom tidigare, se sedan "Zoom" på din kurshemsida).
  Logga in med ditt LiUid till det Zoom-rum som används i din kurs.

  OBS!!!
  Om du kör Zoom via laptop eller telefon, ladda laptop/telefon under hela examinationen, så dessa inte råkar ladda ur mitt under examinationen!

 3. Om du har problem med inloggning etc. kan du kontakta oss via de kontaktuppgifter som finns på kurshemsidan.

Zoom-delen

Tentamiljön i Zoom ser ut som denna bild.


	

	
   
I flikarna nedan finns förklaringar av bildens olika delar. Det är givetvis tillåtet att ha hemsidan öppen under examinationens gång.

Vad är det som motsvarar att jag "kommer till examinationen"?

Vi kommer att se Zoom som det som motsvarar det "fysiska" tentarummet på en vanlig pappers-/datortenta. Trots att detta ju inte alls är fysiskt utan rent virtuellt.

Se till att du fått igång ThinLinc först och loggat in på examinationen i din SC.

När du loggar in i Zoom (vilket du kommer att kunna göra ca 20-30 minuter innan distanexaminationen startar) kommer du att hamna i "kö".

Vi släpper in er (punkt 1 i bilden ovan) allt eftersom i "korridoren" (det är huvudrummet, "main room", i Zoom). Detta motsvarar "korridoren utanför salarna" på vanliga tentor.

På kurshemsidan finns information om vilket Zoom-rum du ska sitta i. Om denna information inte finns på kurshemsidan så kommer ett mail skickas ut dagen innan (som senast) med vilket Zoom-rum du ska sitta i. OBS! Glöm inte att du skall logga in med ditt LiUid via SSO i Zoom.

Väl inne i "korridoren" möts du av den som är jourhavande för dagen (troligen kursledaren). Du kommer sen att bli placerad i ett "tentarum" (punkt 2 i bilden ovan).

Var sitter jag och examineras?

I "tentarummet" (detta motsvarar en SU-sal under en vanlig datortenta) kommer du att sitta under tiden du examineras. Här får du INTE kommunicera med någon annan förstås. I "tentarummet" finns alltid en assistent (motsvarar en tentavakt i verkligheten). Assistenten kommer bara att synas med "namn", d.v.s. den kommer inte att ha sin kamera på så att ni ser personen bakom.

Du skall ha dig själv synlig i Zoom hela tiden examinationen pågår. Vi kommer att ha flera "tentarum" så ni kommer inte att behöva se alla andra som examineras. Även om ni inte pratar så är det viktigt att ni inte stör varandra genom bilderna via Zoom.

Du kan nu börja din examination. Senare under distanexsaminationen kommer du bli flyttad till ett "legitimationsrum" för legitimering (punkt 3 i bilden ovan).

Hur legitimerar jag mig?

I "legitimationsrummet" finns en assistent som kommer legitimera dig. Du kommer behöva visa upp din legitimation samt skärmdela så att assistenten kan se att du loggat in i tentaklienten (SC) med ditt LiUid och att det stämmer att det är du som finns på din legitimation och att du är inloggad som rätt person i SC. Bra om du här också visar att du är ensam i rummet du befinner dig i "hemma".

När detta är klart skall du gå tillbaka till "korridoren" (punkt 4 i bilden ovan). Detta gör du genom att klicka på "Leave Breakout Room" i Zoom. Väl i "korridoren" kommer den som är "HOST" bjuda in dig i ett "tentarum". Gå därefter in i det "tentarummet" (punkt 5 i bilden ovan). Gå inte tillbaka till "legitimationsrummet"!

Fortsätt tentera.

Om jag vill ha hjälp då (som jag inte kan ta via SC)?

Om du vill ha hjälp skickar du frågor via SC.

Om vi inte kan svara på frågorna via tentasystemet (så att du får svar via SC) kommer vi att be dig begära hjälp via Zoom istället. Mer om det nedan.

Om det är strul så du inte kan ställa frågor via SC ska du be om hjälp via Zoom (se nedan).

OBS! Under första tiden av examinationen tar vi inte några frågor (det är fortfarande OK att begära hjälp, se nedan) då vi prioriterar legitimation och uppstart.

För att begära hjälp i Zoom trycker du på "Ask For Help" (finns längst ner i Zoom-fönstret). Detta betyder i princip "Räck upp handen" i en vanlig tentasal. OBS! Vi använder alltså INTE den vanliga "Raise hand" som finns då denna inte syns för vår "HOST".

"HOST" kommer då flytta dig till ett "hjälprum" där det finns en assistent (punkt 6 i bilden ovan). I detta "hjälprum" kommer du att kunna se och prata med assistenten som hjälper dig. Du skall även kunna visa upp saker (t.ex. dela din skärm eller så).

När detta är klart skall du gå tillbaka till "korridoren" (punkt 7 i bilden ovan). Detta gör du genom att klicka på "Leave Breakout Room" i Zoom. Väl i "korridoren" kommer den som är "HOST" bjuda in dig i ett "tentarum". Gå därefter in i det "tentarummet" (punkt 8 i bilden ovan). Gå inte tillbaka till "hjälprummet"!

Fortsätt tentera!

Hur "går jag hem från examinationen"?

Innan du går hem måste du komma ihåg att skicka in din programkod eller dina svar på frågor som ställts (som du har svarat på).

OBS! AVSLUTA SC. Detta är VIKTIGT!

För att avsluta examinationen loggar du ut ur Zoom (punkt 9 i bilden ovan). Gör detta genom att klicka på "Leave Breakout Room", och sedan välja att lämna mötet.

OBS! UPPGIFTER FÅR INTE SKICKAS IN EFTER EXAMINATIONENS SLUT ELLER EFTER ATT DU HAR AVSLUTAT EXAMINATIONEN.

Vad gör du om du råkar ut för strul?

Om du råkar petas ut från Zoom och loggar in igen kommer du att hamna i kön utanför "korridoren" igen. Förhoppningsvis upptäcker vi detta och kan släppa in dig. Om inte: Ring det journummer som du finns på kurshemsidan. Om det är många som råkar ut för detta samtidigt kan det vara strul på högre nivå (t.ex. att Zoom gått ner centralt ...). Skicka därför ett mail till kursledaren också!

Om du frånvarar en längre tid utan att komma tillbaka in i Zoom anser vi att du har avslutat examinationen.

Fusk?

Om du beter dig "dumt" på examinationstillfället kommer vi att avsluta ditt tenterande och en anmälan kommer då givetvis att upprättas till disciplinnämnden om detta. Jämför att man har telefon på tentan i sal om det inte är tillåtet.

Om vi anser att det ni skickat in verkar för "lika saker" eller att vi misstänker att du verkat ha samarbetat med andra eller på annat sätt försökt vilseleda oss vid examinationen gäller gängse regler för detta. Vi måste alltså anmäla misstanke om fusk till disciplinnämnden. Gör alltså inte "galna saker" är ni snälla.

Genom att du kommer in i tentamiljön accepterar du förstås dessa regler och du är ansvarig för att de åtföljs.


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2023-01-02