TDDD11
TDDD11 > LADOK rapportering
Göm menyn

TDDD11 Programmering, grundkurs

LADOK rapportering

När sker rapportering av olika moment i LADOK?

När alla O-uppgifter, MatLab och projektet är godkända i kurskartan kommer vi att rapportera resultatet till LADOK på den modul (det moment) som heter LABA.
OBS! Detta sker dock när kursen avslutas.

Om du klarat P-uppgifter så att DAT1-momentet ska bli godkänt (med motsvarande betygsnivå) rapporterar vi detta efter kursen slutar i juni.

Om du uppnår ett högsta betyg för ett delmoment (t.ex. LABA med betyg G eller DAT1 med betyg 5) rapporteras detta eventuellt tidigare. Vi vill dock inte råka rapportera in resultat som inte är färdiga utan vill ge er möjlighet att komma upp till betyg 5 om det finns den möjligheten. Dessutom minskas det administrativa arbetet för våra administratörer (vilket de uppskattar och behöver). :-)

Omtentorna rapporteras förstås efter att dessa tillfällen varit (t.ex. i augusti).

OBS! Rapportering sker i flera steg.

  1. Vi rapporterar till administratör. Detta görs per moment så DAT1 och LABA rapporteras var för sig.
  2. Administratören för in resultaten för momentet i LADOK.
  3. Examinator attesterar resultaten för momentet i LADOK.

Punkterna 2 och 3 upprepas till alla moment är klara. Efter detta avslutas rapporteringen med:

  1. Examinator meddelar att slutbetyg på kursen kan sättas.
  2. Administratör tar fram listor för slutbetyg.
  3. Examinator attesterar slutbetygen.

OBS! Slutbetyg brukar vi köra i "batch" (många kurser i klump efter tentaperioden) så dessa kommer antagligen lite senare än de övriga delarna. Var alltså lite tålmodiga så kommer det i sinom tid.

Vem skall jag kontakta om det inte kommit in resultat i LADOK?

Om ni har frågor kring saker som har med LADOK att göra är det kursadministratören ni skall kontakta! Tänk bara på att det tar lite tid från det att en tenta går av stapeln till att rapportering sker och att laborationerna inte rapporteras förrän efter HÅRD DEADLINE.

Det är väldigt vanligt att inrapporteringen inte går att göra beroende på att studenten inte är registrerad på kursen. Kolla därför upp sådant i förväg så att ni inte behöver vänta onödigt länge på att det skall gå mail fram och tillbaka för att komma fram till detta.

Se även under "Kontakta oss". Där finns det lite olika roller man kontaktar för olika saker.


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2022-01-07