Göm menyn

TDDD11 Programmering, grundkurs

Deadlines


Tidigare år har det funnits något som vi kallat för "mjuka deadlines" för respektive laboration. Dessa var placerade på första tillfället efter de pass som hade med den aktuella laborationen att göra. Om man följer samma strategi i år ligger man i fas med kursen, men vi har inte dessa utmarkerade i kursen.

Ändringarna i år med duggor istället för dessa har gjort att vi istället har två HÅRDA deadlines (där vi ser det som absolut krav att ni är klara).

En hård deadline innebär att vi inte efter detta kommer att rätta dessa moment. Om ni inte är klara med dem innan dessa får ni vänta med inlämningen till nästa gång kursen går. Det kan låta hårt, men vi har lagt dessa så att det skall vara lätt att hinna med dem om man bara följer kursen och gör sitt bästa.

"Datum" för hårda deadlines

De två HÅRDA deadlines som finns i kursen är:
  1) Laboration 0, 1, 2 och 3 skall redovisas senast sista dagen
    innan tentaperioden i mars. Om man klarar av dessa moment i
    kursen och har övat på problemlösning så bör man klara tentan
    med betyg 3, men tänk på att det gäller att lösa problem själv
    för att kunna lösa andra problem senare. Att bara förstå en
    lösning är mycket lättare än att lösa den själv

  2) ALLA lab- och projektmoment skall vara redovisade SENAST sista
    dagen innan tentaperioden i maj/juni. Detta gäller även
    MatLab-laborationen.
Efter dessa "datum" kommer inte dessa laborationer att hanteras av våra assistenter då de själva har egna tentor etc. Det som kommer att hända om man inte har redovisat är som sagt ovan att ni får komma tillbaka nästa år för att redovisa de delar ni inte klarat i år (eller i värsta fall göra om labserien om den ändras (se allmänna regler på IDA)).


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2017-01-13