Göm menyn

TDDD11 Programmering, grundkurs

Kursinformation


Kursupplägg

Tider inom parentes efter respektive laborationsbeskrivning nedan anger tid bokad i sal. Hemarbetstiden kan variera från person till person, men det är viktigt att ha förberett sig så att eventuella frågor kan tas upp på t.ex. labtiderna.

Här följer upplägget i någorlunda kronologisk ordning (ordningen beror lite på vilken laborationsgrupp man kommer att tillhöra).


Speciellt

Alla moment är inlämningspliktiga. Dessa måste redovisas och vara godkända för att laborationsdelen i kursen skall bli godkänd.

Observera att föreläsningar och lektioner är numrerade efter vilken laboration de hör till. Exempelvis är Fö 5.1 den första av två föreläsningar som behandlar det som tas upp på lab 5.


Moment Tid Beskrivning

FÖ 0     2h Genomgång av ett exempel som gör att man kan komma igång på det absolut första labpasset på kvällen.
    SN 0 3h(2-6h) Uppvärmning av hur man gör för att programmera i Ada. Första passet före andra föreläsningen räcker det att man hinner göra de första 2-3 delmomenten i första delen i laborationen. Andra föreläsningen tar upp det som behövs för resterande delar.
FÖ 1     2h Genomgång av kursens upplägg. Grundläggande uppbyggnad av program, diverse satser i Ada. Fortsättning på grundläggande programuppbyggnad och satser. Paket som behövs.
  LE 1   2h Övning på grundläggande begrepp och satser.
    SN 1 2h(2-5h) Enkel in- och utmatning.
FÖ (T)     2h Något om datortentan. Upplägg, vad är det som är viktigt att tänka på under tentan m.m.
Dugga 1 (och visning av tentasystem) 2h Visning av tentasystemet vi använder för att ni skall slippa fundera på och oroa er över hur detta lite annorlunda examinationssätt fungerar. Dessutom första dugga.
  LE 1 (T)   2h Genomgång av FÖRSTA duggauppgiften för er som känner att det inte gick att lösa denna under duggan. Mer om detta har tagits upp få FÖ som handlade om tenta-/duggaupplägget.
  LE 2 (T)   2h Genomgång av ANDRA duggauppgiften för er som känner att det inte gick att lösa denna under duggan.
FÖ 2     2h Deklarationer och definitioner av underprogram och parameteröverföring. Överlagring av operatorer.
  LE 2   2h Övning på enkla underprogram och parameteröverföring.
    SN 2 2h(2-6h) Enkla underprogram.
Dugga 2 2h Andra duggan.
FÖ (Ö)     2h En översikt av hela kursen och hur man tänker INNAN man påbörjar själva programmerandet (kodandet). Datastrukturer som behövs för programmet. Uppdelning av problem. "Dokumentation".
FÖ 3     2h Datatyperna fält (array) och sträng (string). Hur gör man sortering av data?
  LE 3   2h Övning på fältstrukturer kombinerat med underprogram.
    SN 3 4h(2-8h) Fälthantering.
Dugga 3 2h Tredje och sista duggan.
FÖ 4.1     2h Datatypen post (record). Undantag.
FÖ 4.2     2h Paket och privata datatyper.
  LE 4   2h Övning på poster, strängar och paket.
    SN 4 4h(2-8h) Posthantering och enkelt paket.
FÖ 5.1     2h Rekursion. Grundläggande om pekare.
FÖ 5.2     2h Grundläggande om listor. Lite om binära träd eller andra lite mer komplexa datastrukturer.
  LE 5   2h Övning på enkellänkade listor.
    SN 5 (A-B) 4h(2-15h) Enkel listhantering.
FÖ 5.3     2h Generiska paket. Hur använder man om ett generiskt paket? Vad står de olika delarna i "ads"- resp. "adb"-filen för?
    SN 5 (C) 2h(0.5-15h) Enkel listhantering (generiskt paket).
FÖ 6     2h Textfiler och binära filer.
  LE 6   2h Övning på filhantering.
    SN 6 4h(2-10h) Filer och poster.
    SN RES 4h Reservtillfälle för släpande laborationer. På detta pass kan man redovisa sina laborationer för vilken assistent som helst. Alla assistenter hjälps åt för att minska väntetiderna.
HÅRD deadline för laboration 0,1,2,3
Förstagångstenta
Projekt (andra perioden)
FÖ 1-2 MatLab     2h MatLab för er som kan lite Ada.
    SN MatLab 4h(2-10h) MatLab-laboration.
    RE MatLab 2h Redovisning av MatLab-laborationen. Alla assistenter hjälps åt för att minska väntetiderna. Här kan man kanske också redovisa Ada-laborationer om man har något litet kvar, men MatLab måste prioriteras.
HÅRD deadline för alla laborationer samt projekt
Omtentor

Förstagångstentan

Under tentaperiod 3 (mars) kommer tentan att genomföras. Tentan är uppdelad i tre omgångar (beroende på stort antal studenter) och det är endast tillåtet att gå upp på ett av tillfällena (de tre tillfällena räknas som en tenta och man får INTE gå upp på flera av dem).

Anmälan görs via normala tentaanmälningssystemet via studentportalen.

På denna tenta gäller de intjänade bonustiderna. Dessa fördelar försvinner och kan inte användas på senare tentor. Detta gäller även om man inte går upp på första tillfället.

OBS! Vilken sal ni skall vara i meddelas när ni kommer till tentan. Vi kommer att vara i B-husets datorsalar (i de vanliga labsalarna SU00-SU18). Ni samlas vid SU18 och vi talar om vart ni skall gå ca 15-20 minuter innan tentan börjar.

Om man inte är anmäld till tentan kan man inte logga in på tentan. Se därför till att anmäla er i god tid. Avanmäl er om ni inte skall komma.

Om man inte får plats på en tenta (att det är fullt) skall man anmäla att man vill ha ett extra tillfälle. Detta gör att ni hamnar i kö och när tentaanmälningstiden är över kommer de som är på kö att antingen läggas in på det tillfälle där man begärt extra tillfälle eller på ett av de andra passen. Ni får sen meddelande om vilken tid ni får tenta.

Mer information finns under tentaregler etc.


Omtentorna

Under omtentaperioderna i juni respektive augusti kommer det att gå ett antal omgångar tentor. Anmälningar till dessa görs på samma sätt som beskrivet tidigare, men efter det att föregående tenta är avklarad (efter sista passet om det är flera pass för tentan).

Alla tillfällen inom samma period räknas som en tenta så ni får alltså inte anmäla er på mer än ett tillfälle per tentaperiod.

Kurserna TDDD87 (TB, KBciv), TDDD11 (I, II, FYN), TDDD44 (EMM) och TDDC97 (M) har ganska likvärdiga tentor och det är helt ok att gå på motsvarande tenta i de andra kurserna (gäller endast om man inte klarat tentan, d.v.s. inte för att plussa sitt betyg). Dock med förbehållet att de som anmäler sig till den andra kursens tenta går i andra hand om det blir trångt om platser.

OBS! Man får bara tentera en gång per tentaperiod! Detta gäller även om man ser flera olika kurskoder av dessa inom samma period. Vårt datortentasystem plockar bort er från de tillfällen som ligger senare i tentaperioden om ni dubbelanmäler er på t.ex. TDDD44 och TDDD87. Att vi har flera pass beror på att vi har ont om datorer och inte för att man skall kunna tentera flera gånger i samma period.

Tider för respektive tentor finns via tentabokningssystemet.Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2017-01-10