Göm menyn

TDDD11 Programmering, grundkurs

Kursinformation


Allmänt

Under period VT1 (period 3) kommer en serie föreläsningar, lektioner och laborationer att genomföras. Under period VT2 (period 4) kommer ni att genomföra ett litet projekt och parallellt med detta kommer ni att göra en liten MatLab-laboration (denna del är ny för i år och information om denna kommer lite senare). Tentan kommer att göras vid dator på en så kallad datortenta. Betyget för kursen sätts på tentan.

Vi använder vårt Linux-system, men om du har egen dator kan det gå bra att plocka hem kompilator m.m. via dessa hemsidor. På detta sätt får du möjlighet att göra en del av arbetet hemma, MEN ännu bättre är att du kan ladda ner ett program som heter ThinLinc (se "Laborera hemifrån") som gör att du inte ens behöver ladda ner en massa annat. Du kan arbeta på vårt datorsystem direkt på din dator hemma.

Vi har inte närvaroplikt på några timmar, men det är obligatorisk redovisning av de flesta laborationerna och projektet (se mer om detta nedan).

Om vi skickar ut epost till er personligen skickas dessa brev till er adress på "studentservern" ("användare"@student.liu.se). E-post till alla i kursen skickas till TDDD11-VT2017@student.liu.se. Om ni inte finns registrerade på denna kurs kommer ni inte att få e-posten som skickas till listan. Alla problem med epost hänvisas till "helpdesken" i hus ZENIT.

Om ni inte är registrerade kan ni inte heller anmäla er till labgrupperna i kursen (via dessa hemsidor).

Kontakt

Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Om ni vill nå oss på annat sätt rekommenderas e-post. Vi har dock en regel i denna kurs: Ärenderaden i ditt e-postmeddelande skall inledas med "TDDD11: " samt ha substans för innehållet i brevet.

Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade.

Tenta

Under tentan kommer betygsättningen att ske med avseende på hur många uppgifter man löst samt hur lång tid detta tagit. Under labseriens gång kan du som student få extra tid (så kallad bonustid).

Bonustid får man från de duggor som ligger inplanerade i schemat under VT1. Observera att bonustiden endast gäller första tentatillfället (i mars) och att det endast gäller laborationer gjorda detta år.

Duggor

För ett antal år sen infördes något vi kallade en dugga i labserien. Denna dugga var till för att låta er prova på (eller för att demonstrera) vårt tentasystem. På senare år har vi lagt denna tidigare för att ni som studenter både skall få se hur tentasystemet fungerar och för att ni skall kunna se hur ni ligger till.

I år har vi uppdaterat upplägget så att de duggor vi har både ger möjlighet att se hur man använder tentasystemet, hur man ligger till i kursen (som man sen kan använda som en indikation på att man kanske behöver byta labpartner om det är olika hur man klarar "duggan"). Det ger också möjlighet att styra våra assistenter till att hjälpa till på det sätt som behövs i olika grupper.

Vi gör en grov uppdelning av vart ni studenter borde gå (Guld, Grön eller Svart grupp), men ni får givetvis avgöra själva i slutänden (dock ber vi er att inte välja Guld-gruppen om ni klarar uppgifter på duggorna som visar att ni egentligen inte behöver följa denna grupp).

I år har vi lagt denna dugga redan i andra veckan och efter detta kommer vi att utöka antalet "duggalektioner" som går igenom dessa uppgifter (för dem som känner att det behövs) till 2 (istället för 1). Mer om detta på FÖ i början av andra veckan.

Mer om detta finns också under "Duggainformation" i menyn till vänster.

Laborationer

Laborationsmaterial läggs ut på dessa hemsidor. Materialet läggs som "pdf"-filer.

Alla laborationer i labserien är obligatoriska att redovisa inför assistent på laborationstiderna. OBS! Att redovisa mycket på samma laborationspass kommer inte att fungera så se till att inte spara redovisningar till slutet av kursen.

OBS! För att ALLA skall få så mycket hjälp som möjligt är det upp till er studenter att se till att ni går på de pass som just ER labgrupp har. Går ni på varandras tider hinner ingen få hjälp i slutänden. Vi kommer inte att kunna se till detta så det upp till er att "slå" på dem som är på fel pass.

Laboration 0-1 anses vara lätta och skall inte leda till alltför mycket hemarbetstid. Laboration 2 är lite mer att "bita i" så där krävs bra förberedelse samt lite mer hemarbetstid. Laboration 3 är hyfsat enkel, men tar också lite mer tid. Laboration 4 och 5 tar ganska mycket tid. Avslutningsvis tar laboration 6 förhållandevis lite tid.

Redovisning av laborationerna sker på labtid (ni redovisar laborationerna allt eftersom ni blir klara). Tidigare har laborationer som redovisats (och var godkända) i samband med deadline givit bonustid på tentan. I år är detta dock borttaget då man istället får bonustid på tentan för avklarade uppgifter på duggorna.

I år kommer vi att ha två HÅRDA deadlines gällande laborationer och projekt. Den första är sista dagen innan tentaperioden i mars (då skall Ada-laborationerna 0, 1, 2, 3 vara redovisade och godkända). Den andra ligger sista dagen innan maj/juni-tentaperioden (då skall resterande Ada-laborationer, projekt och MatLab-laborationen vara redovisade).

Absolut sista dag att redovisa saker i kursen är alltså sista dagen innan omtentaperioden i maj/juni. Efter detta garanteras ingen möjlighet till redovisning innan nästa års kurs. I princip kan man säga att vi inte tar redovisningar av laborationer och projekt förrän nästa gång kursen går. Det är ni som ansvarar för att boka tid med assistenten i andra halvan av kursen för redovisningar.

Om det uppstår förhinder under kursens gång som gör att ni kanske inte kommer att hinna redovisa allt innan den sista hårda deadline som finns bör ni snarast kontakta er assistent. Att komma efter kursens slut och säga att man inte kunna lösa detta i tid av olika anledningar verkar vara bortförklaringar om man inte tagit upp det tidigare.


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2017-01-13