Göm menyn

TDDD11 Programmering, grundkurs

Föreläsningsmaterial


FÖ 0 (snabbstart) Ett snabbstartsmaterial som kommer att användas/behövas och alltså är bra att ha läst eller ha på papper till första föreläsningen. Delas inte ut detta år (skriv ut om du vill ha detta på FÖ).
FÖ 0 och 1 Introduktion av grundläggande saker för att komma igång.
Dugga 0 En "dugga" som du själv kan använda för att se om du har förstått det som har med tangentbordsbuffert m.m. att göra (dessa OH:n tas inte upp på FÖ).
Get och Get_Line Lite mer om hur Get och Get_Line fungerar. För dig som känner att det behövs lite mer (dessa OH:n tas inte upp på FÖ).
Kommandorad (från FÖ) Ett mycket grundläggande exempel på kommandoradshantering. Kort beskrivning
Slumptal (från FÖ) Ett mycket grundläggande exempel på hur man slumpar heltal. Kort beskrivning
Exempel på pekare Lite runt omkring pekare och hur man allokerar med "new".
Mer Ada Lite mer material om Ada (egenstudier).

Trigonometri (testdata 1) Inte bra testdata (ej bra intervall) gällande lab 2
Trigonometri (testdata 2) Bra testdata (bättre intervall) gällande lab 2
Trigonometri (testdata 3) Bra testdata (tätare intervall) gällande lab 2

Generiskt paket Före och efter vi gjort om ett paket till en generisk enhet.

Matlab Föreläsning Introduktion till Matlab med utgångspunkt från Ada.

TJa (intro) En kort introduktion av TJa-biblioteket som används i projektdelen i kursen.
TJa (mer) En lite mer utförlig genomgång av hur olika delar i TJa-biblioteket fungerar (egenstudier).

Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2017-03-16