Göm menyn

TDDD11 Programmering, grundkurs

Personal


Kontakt

Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Om ni vill nå oss på annat sätt rekommenderas e-post. Vi har dock en regel i denna kurs: Ärenderaden i ditt e-postmeddelande skall inledas med "TDDD11: " samt ha substans för innehållet i brevet.

Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade.

Kort ordlista

  • Examinator är den lärare som är ytterst ansvarig för kursen och som i slutändan bestämmer om en student är godkänd eller inte. Vanligtvis är det examinatorn som är kursledare.
  • Kursledare är den lärare som håller kursen. Det är kursledaren ni som studenter kontaktar om det är saker som behöver diskuteras. Vill man diskutera kursledaren gör man detta med examinatorn.
  • Studierektorn är ansvarig för flera kurser inom ett ämnesområde och ser till att det finns personal och andra resurser för kursen.
  • Kursadministratören för in resultaten i LADOK, den databas som lagrar studieresultat.
  • Kursassistenten hjälper examinatorn med en del administrativa saker såsom gruppindelning och information till assistenterna.
  • Assistenter håller i laborationer och lektioner. I grundkurser är assistenterna oftast högre års studenter.

Personal i kursen

Klicka på namnet för att se ytterligare kontaktinformation, inklusive karta som visar personens kontor.

  Examinator / Kursledare Håller
  Torbjörn Jonsson
     
  Kursassistent Håller
  Erik Nilsson FYN2 samt ansvarar för diverse labhantering/projekt m.m.
  Assistenter Klass
  Viktor Olsson Ii1a
  John Litborn (JohLi603) Ii1b
  Daniel Persson I1a
  Emanuel Kinberger (EmaKi169) I1b
  Erika Johansson I1c
  Markus Karlsson I1d
  Magnus Nielsen (MagNi057) I1e
  Dagh Bunnstad I1f
     
  Kursadministratör  
  Madeleine Häger Dahlqvist  
     
  Studierektor  
  Tommy Färnqvist  


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2014-01-14