Göm menyn
New

Projektförslagsförfrågan

Se även nedan: Nytt för 2014, Tips och Det finstilta.

Kurserna “Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv”, PUM, och "Kandidatprojekt i programvaruutveckling" ges för utbildningsprogrammet i datateknik (D) termin 6 och för andra utbildningsprogram med inriktning mot mjukvara. Kursen går ut på att genomföra ett programmeringsprojekt gentemot en kund med alla aktiviteter i system-utvecklingsprocessen (såsom krav, design, implementering, test och leverans). Arbetet sker i grupper om ca 7 studenter.

Nu har du, som har en programmeringsuppgift, möjligheten att definiera ett projekt till kursen och därmed få hjälp med analys och implementering. Motprestationen är att du agerar som kund tillsammans med projektgruppen.

Vi har erfarenhet av alla slags projekt, både industribaserade och forskningsinriktade. Projekten genomförs under hela vårterminen, med preliminär projektstart 2014-01-20 kl 10.15. Kunderna kommer att bjudas in för en kort projektpresentation till projektstarten, men det är inte ett krav att delta.

Kunderna behöver inte ha erfarenhet från utveckling av mjukvarusystem, det räcker med ett lämpligt problem för ett mjukvaruprojekt.

En projektgrupp skall under tiden 2014-01-20--05-23 genomföra ett programmeringsprojekt som totalt omfattar cirka 1400 timmar. Kursen fokuserar på hur större programmeringsprojekt bedrivs ingenjörsmässigt, med prototyper, processer och dokumentation av krav, arkitektur, design, test m.m. Detta leder till att den förväntade kodmängden sällan blir större än 10 000 nyproducerade rader i ett högnivåspråk.

Skriv ned ditt förslag och skicka det till Kristian Sandahl, senast 2014-01-07, kl 13:00.

Projektförslaget som får vara max 2 A4-sidor skall innehålla:

  • En kort beskrivning av uppgiften.
  • De 3-5 viktigaste kraven.
  • Programomgivning: mjukvara, hårdvara, implementationsspråk samt övriga önskemål om sådana finns.
  • Vem eller vilka som är kunder och användare (kontaktpersoner) inkl. e-postadress. Det är bra om det finns en ställföreträdande kund om gruppen skulle ha några frågor om du är på resande fot eller har semester.
  • Om du har för avsikt att skriva något speciellt avtal med gruppen om tystnadsplikt och upphovsrätt. (se det finstilta nedan)

Studenterna har idag standard-datorer Windows och Linux med det utbud av programvara som finns för grundutbildningen. Vid projekt som kräver avancerad miljö eller speciella hård- eller mjukvarulösningar förväntas kunden tillhandahålla datorer och mjukvara. Obs att utveckling av app:ar för Apple-produkter sällan går att göra på ett bra sätt utan Apple-datorer (det finns utvecklingsverktyg som kan; men de som är bra kostar). Finns kunden på annan ort måste resor och andra utgifter betalas av kunden.

De inkomna projektförslagen kommer att sammanställas och läggas ut på kursens hemsida. Därför bör projektförslagen fokusera på att ge en övergripande bild av projektet. Fördelningen av projekt kommer att göras under vecka 4, 2014. Det kommer förmodligen att finnas fler förslag än det finns projektgrupper. Grupperna, som lottas av kursledningen, väljer vilket projekt de vill genomföra. Blir du kund skall du kunna avsätta tid under vintern och våren för diskussioner kring specifikation av uppgiften, utvärdera lösningsalternativ under projektets gång och leverans av systemet (totalt ca 25 timmar). Du måste kunna träffa gruppen under vecka 5, 2014, då det är dags att ta fram en vision och de viktigaste kraven.

Välkomna att lämna projektförslag!

Kristian Sandahl, kursledare och examinator

Nytt för 2014

Nu ingår PUM-projektet för de flesta grupper i ett obligatoriskt kandidatprojekt. Det gör att det har tillkommit kursmoment som kan påverka dig som kund:

Studenterna kommer att använda projektet som fallstudie i en minikurs i entreprenörskap
med målet att ta fram en fiktiv affärsplan som om det var de själva som ägde projektet. Du är givetvis välkommen att ta del av resultatet, men kom ihåg att studenterna har 2,5 års utbildning i datateknik, men är nybörjare på entreprenörskapsdelen.
Studenterna skall skriva en erfarenhetsrapport på svenska som kandidatarbete .
I den ingår tekniska beskrivningar av systemet. Kandidatuppsatserna kommer att läggas upp på universitetets öppna publikationsdatabas. Det är viktigt att tänka på att man kanske måste tillhandahålla demonstrationsdata för att systemet skall kuna beskrivas utan att man röjer information som kan vara känslig. Det går så klart att skriva "företag X" istället för kundens riktiga identitet, men det kan ändå vara till hinder om man inte hunnit lämna in patentansökan ed.

Tips

Se till att beskrivningen är "säljande" om studenterna har flera projekt att välja på vet vi att det även är viktigt hur budskapet säljs. Studenterna gillar intressant teknik, smarta tillämpingar och kreativitet. Se med andra ord till att inte alla designbeslut i projektet är givna, några beslut måste lämnas till studenterna, så att de lär sig. Lova inte orelaterade, materiella förmåner som middagar eller prylar. Däremot kan man locka med att de får besöka någon intressant del av företaget.

Studenterna brukar uppskatta om det skall utvecklas en hel del programvara, så att de kan få visa vad de går för. Se till att programvarans roll är tydlig i beskrivningarna.

De flesta studenter går en kurs i interaktiva system parallelt med projektet, det gör att projekt med någon form av användarkontakt kommer att få ett plus. Om det är möjligt kommer kursledningen i den andra kursen att låta studenterna använda PUM-projekten som fallstudie så där kan studenterna ha några extra timmar att fundera på projektet. OBS det innebär inte att man inte kan föreslå inbyggda system, tvärtom, även de har en slutanvändare trots att de inte interagerar direkt med programvaran.

Genväg: Om du senast 2013-12-05 kan skriva ett förslag på engelska kan jag förmedla det till en kollega på North Dakota State University. Då kan du få projektet utfört av en grupp amerikanska studenter på distans. De förväntar sig att du kan handleda studenterna tekniskt.

Det finstilta

Enligt vår chefsjurist är det studentgruppen som äger nyttjande- och exploateringsrätt av projektet. Universitetet och du som kund har nyttjanderätt av produkten internt. Detta är ovanligt på svensk arbetsmarknad, så om du vill ändra detta genom ett avtal går det bra. Observera dock att du skriver avtalet med alla individer i projektgruppen. Inga avtal skrivs med universitetet eller dess personal som motpart. För att undvika missförstånd skall du skriva att du vill göra ett avtal på projektförslaget. Ta också upp det praktiska kring avtalsskrivandet tidigt.

Om studenterna skall besöka företaget eller få tillgång till data och nuvarande produkter kan det vara bra att skriva ett avtal om tystnadsplikt, men kom ihåg att studentera fortlöpande rapporterar om projektet, så det är bra att vara tydlig med om vad som inte kan föras vidare.

I praktiken brukar detta inte bli något problem. Det är ganska sällan som studenternas system sätts direkt i produktion, och där så sker är det nästan alltid för internt bruk eller som verktyg i forskning och marknadsföring. Vidare brukar inte studenternas uppgift kräva känslig, autentisk information, typ kund- och patientinformation.


Sidansvarig: Kristian Sandahl
Senast uppdaterad: 2013-11-28