Göm menyn

TDDD02 Språkteknologi för informationssökning

Ht2 2016


Denna kurs har utgått och ersatts av TDDE17 Introduktion till språkteknologi.

Resterande provtillfällen för den utgångna kursen:

  • januari 2018 (tentaperiod för ht2 2017)
  • april 2018 (omtentaperiod för ht2 2017)
  • augusti/september 2018 (omtentaperiod för samtliga läsperioder)
  • januari 2019 (tentaperiod för ht2 2018)

Så här anmäler du dig till ett provtillfälle:

  • För provmomentet TEN1 Skriftlig tentamen anmäler du dig via Studentportalen.
  • För provmomentet LAB1 Laborationskurs kontaktar du examinator (kontaktuppgifter).

Senaste förstagångstentamina inklusive facit/rättningsmall:


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2017-08-24