Göm menyn

TDDD01 Språkteknologi

Vt1 2016


Denna kurs har utgått och ersatts av TDP030 Språkteknologi (grundnivå) och TDDE09 Språkteknologi (avancerad nivå).

Resterande provtillfällen för den utgångna kursen:

  • augusti 2017 (omtentaperiod för samtliga läsperioder)
  • mars 2018 (tentaperiod för vt1 2018)

Så här anmäler du dig till ett provtillfälle:

  • För provmomentet TEN1 Skriftlig tentamen anmäler du dig via Studentportalen.
  • För provmomentet LAB1 Laborationskurs med projekt kontaktar du examinator. Kontaktuppgifter

Senaste förstagångstentamina inklusive facit/rättningsmall:


Sidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2017-08-24