Göm menyn

TDDC97 Programmering

Personal


Kontakt

Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Om ni vill nå oss på annat sätt rekommenderas e-post. Vi har dock en regel i denna kurs: Ärenderaden i ditt e-postmeddelande skall inledas med "TDDC97: " samt ha substans för innehållet i brevet.

Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade.

Kort ordlista

  • Examinator är den lärare som är ytterst ansvarig för kursen och som i slutändan bestämmer om en student är godkänd eller inte.
  • Kursledare Vanligtvis är det kursledaren som håller i föreläsningarna och är den som har kursansvaret. I många kurser är detta samma person som examinatorn.
  • Studierektorn är ansvarig för flera kurser inom ett ämnesområde och ser till att det finns personal och andra resurser för kursen.
  • Kursadministratören för in resultaten i LADOK, den databas som lagrar studieresultat.
  • Kursassistenten hjälper examinatorn med en del administrativa saker såsom gruppindelning och information till assistenterna.
  • Assistenter håller i laborationer och lektioner. I grundkurser är assistenterna oftast högre års studenter.

Personal

Klicka på namnet för att se ytterligare kontaktinformation, inklusive karta som visar personens kontor.
  Examinator Klass
  Torbjörn Jonsson M4, ...
     
  Kursledare Klass
  Erik Nilsson M4, ...
     
  Assistenter Klass/Grupper
  Daniel Person Grupp 1
     
  Kursadministratör  
  Madeleine Häger Dahlqvist  
     
  Schemaändringar  
  Lisbeth Linge  
     
  Studierektor  
  Tommy Färnqvist  


Sidansvarig: Erik Nilsson
Senast uppdaterad: 2013-08-13