Göm menyn

TDDC97 Programmering

Examination


Kursen rapporteras i tre moment.

  • LAB1 - Laborationer.
  • PRA1 - Projektarbete.
  • DAT2 - Datortentamen.

Regler m.m. angående tentamen återfinnes under "Tentainformation" i menyn till vänster.

Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2011-08-28