Göm menyn

TDDC97 Programmering

Personal


Kontakt

Generellt sett är det lättast att nå oss under de tider vi har undervisning i er kurs. Om ni vill nå oss på annat sätt rekommenderas e-post. Vi har dock en regel i denna kurs: Ärenderaden i ditt e-postmeddelande skall inledas med "TDDC97: " samt ha substans för innehållet i brevet.

Meddelanden som inte följer regeln ovan kommer antagligen inte att ses i tid och kan nästan ses som bortkastade.

Kort ordlista

  • Examinator är den lärare som är ytterst ansvarig för kursen och som i slutändan bestämmer om en student är godkänd eller inte. Vanligtvis är det examinatorn som håller i föreläsningarna och examinatorn är den som har kursansvaret.
  • Studierektorn är ansvarig för flera kurser inom ett ämnesområde och ser till att det finns personal och andra resurser för kursen.
  • Kursadministratören för in resultaten i LADOK, den databas som lagrar studieresultat.
  • Kursassistenten hjälper examinatorn med en del administrativa saker såsom gruppindelning och information till assistenterna.
  • Assistenter håller i laborationer och lektioner. I grundkurser är assistenterna oftast högre års studenter.

Personal

Klicka på namnet för att se ytterligare kontaktinformation, inklusive karta som visar personens kontor.
  Examinator Klass
  Torbjörn Jonsson M4, ...
     
  Assistenter Klass/Grupper
  Henric Fröberg Grupp 1
     
  Kursadministratör  
  Madeleine Häger Dahlqvist  
     
  Schemaändringar  
  Lisbeth Linge  
     
  Studierektor  
  Patrick Lambrix  


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2011-08-28