Göm menyn

TDDC97 Programmering

Webbkurs (STONE)


Det som finns i nedanstående "webbkurs" är information om hur IDA:s datorsystem fungerar. Egentligen är det inte en kurs i ordets rätta bemärkelse då den länk vi har endast gör att hela kursen kan ses som ett uppslagsverk.

Det ni kan ha nytta av är att det finns information om t.ex. hur man gör för att kunna arbeta på IDA:s system hemifrån och hur man löser saker som behövs på vårt system i övrigt.

Introduktion till IDA:s datorsystem (STONE)
  OBS! Materialet är anpassat till ett antal kurser på IDA. I denna kurs använder vi endast en delmängd av systemet. De moment som kan vara relevanta i webbkursen för denna kurs är:
  • Komma igång: 1:1-3
  • IDA och universitetet: 2:1-3
  • Grundläggande Unix: 3:1-3
  • Grundläggande Emacs: 4:1-4
  • Lite mer om Unix: 5:1 och 5:3
  • Lite mer om Emacs: 6:1
  • Utskrifter: 7:1-2
  • Distansarbete: 10:1-2
Ni väljer dock vad som känns bra för er och vad ni vill göra. Webbkursen är till för er och kan vara bra att använda delar av om ni sitter på icke schemalagd tid (då vi assistenter inte finns tillgängliga).

I år har vi fått en variant av STONE som inte innehåller de frågor som tidigare varit lite av ett dilemma. Nu kan ni direkt se all information och söka i denna efter det som verkar vara intressant för just er.

Om ni har problem med IDA:s system är det bra att börja leta efter svaret i STONE.


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2011-08-28