Göm menyn

TDDC97 Programmering

SSH (labba på IDA hemifrån)


Detta är en variant som beskriver lite om hur man kan logga in på IDA:s datorer hemifrån.
Mer om detta finns under länken "Hjälp till IDA:s datorsystem".

För att kunna arbeta på IDA:s datorer hemifrån behöver man programvara som hanterar SSH. Det finns olika sådana, men en som går att ladda hem som fungerar är PUTTY (finns på nätet www.putty.org . När man installerat detta hemma på sin dator kan man koppla upp sig mot IDA:s system via en dator som heter "astmatix.ida.liu.se".

Det man får när man startar PUTTY och kopplar upp sig mot IDA är ett fönster som motsvarar den terminal ni använder på IDA:s datorer (fönstret kallas för en "xterm"). I detta fönster kan ni sen köra de Unix-kommandon som finns i terminalen på IDA.

En kort lista på vanliga kommandon:

  • cd "mappnamn"
  • cd ..
  • ls
  • cp "originalfilnamn" "kopiefilnamn"
  • rm "filnamn"
  • pwd
  • emacs ["filnamn"]      (om du inte har en X-server igång)
  • emacs ["filnamn"] &   (om du har en X-server igång)
  • gnatmake "filnamn"

För att få reda på mer om dessa kommandon kan du skriva kommandot:

  • man "kommandonamn"


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2011-08-28