Göm menyn

TDDC97 Programmering

Projekt


Upplägg

Under period 2 kommer projektet att gå av stapeln. I projektet är det meningen att ni skall skriva ett "styrsystem" för en bil som skall ta sig igenom en bana.

Det kommer att finnas givet en server som ni skall koppla upp er emot och denna server ger information om hur banan ser ut och har för egenskaper. Servern håller också reda på hur din "bil" är positionerad och vilken hastighet (fart och riktning) den har.

Ert program (er klient) skall alltså kunna koppla upp sig via nätverk till serven (via ett givet protokoll) och därefter klara av att kommunicera och på det sättet lyckas få "bilen" så långt som möjligt längs banan (helst i mål).

För att lösa ovanstående krävs att klienten klarar av att hantera flera processer samtidigt.

Redovisning

Som demonstration av projektet kommer en liten tävling att anordnas mellan alla deltagande projektgrupper. Tävlingen går ut på att komma så långt som möjligt (helst in i mål). Om flera kommer lika långt vinner den som kom först dit.

Pris

Som pris sätter vi ut gruppens namn (ej personnamn om ni inte själva ber om det) på kurshemsidan under rubriken "Bäst i världen (i kursen TDDC97 (år 2011 (av studenterna)))". Dessutom kommer vi att låta den vinnande klienten tävla i nästa års uppsättning av kursen som "Champion HT-2011".

Material

Allmänt Server Serverns uppgifter. Denna finns given av oss.
Klient Klientens uppgifter. Detta är din del i projektet.
Specifikationer Tider av olika slag Specifikation för de parametrar som servern håller reda på i angående bilen.
Bilens status Specifikation för de parametrar som servern håller reda på i angående bilen.
Styra bilen Specifikation för de olika parametrar som man kan påverka från klienten vad det gäller bilens färdväg.
Exempel race.conf Exempel som visar hur en konfigurationsfilen, race.conf, som innehåller alla konstanter som styr egenskaperna för bilarna m.m. kan se ut. Används av servern.
road.conf Exempel som visar hur en konfigurationsfilen, road.conf, som innehåller vägbeskrivningen kan se ut. Används av servern.
Kommunikation Protokoll Protokoll mellan server och klient.
Källkod TJa-biblioteket Ett antal paket som innehåller saker som inte finns i standarden i Ada. Här finns bl.a. det paket som används för att fixa nätverkskommunikationen (TJa.Sockets).

Här finns också några testprogram som visar lite hur man använder paketen.


Sidansvarig: Torbjörn Jonsson
Senast uppdaterad: 2011-08-28