Göm menyn

TDDC77 Objektorienterad programmering

Litteraturtips Java

Hur ska man välja bok?

Man bör vara uppmärksam när man söker efter litteratur till programmeringspråket Java. Många böcker fokuserar på webbprogrammering (Applets) och hur Java hanterar grafiska gränssnitt. Inget av detta är ett moment som examineras i kursen. En bra bok ska fokusera på programmering (!) d.v.s. på grundläggande koncept så som typer, kontrollstrukturer (slingor och vilkorsatser), klasser, objekt, strömmar (filer etc.).

Eftersom IT-programmet arbetar utifrån problembaserat lärande (PBL) och PBL inte förordar att läraren väljer kurslitteratur så ges endast ett par rekommendationer i den här kursen. Det står kursdeltagarna fritt att välja litteratur efter egna behov och intressen.

Notera även att det sannolikt kommit nyare utgåvor sedan detta skrevs.

Lewis och Loftus: Java Software Solutions

(2012, 7:e utgåvan)
Addison Wesley, ISBN-13 9780132149181
En nyutgåva av en ganska omfattande Javabok. Den täcker i några korta avsnitt nyheter i Java 1.5 och fokuserar på ordentlig objektorientering. Varje kapitel avslutas med en summering och ett antal övningar. En del av övningarna, sk "self-review questions", har också facit. En bra bok.

Cay S.Horstmann: Big Java: Late Objects

(2012, 1:e upplagan)
John Wiley & Sons, ISBN 978-1-118-08788-6
En ganska omfattande amerikansk Javabok. Horstmann börjar med kontrolstrukturer, metoder och problem nedbrytningar och förtsätta senare med Objekten och objekt orienterad koncept. Boken innehåller ett stort antal exempel och själv-check frågor.

Jan Skansholm: Java direkt med Swing

(2012, 7:e upplagan) Studentlitteratur, ISBN 9789144089737
En bok som går från grunden för den oerfarne programmeraren, via objektorienteringens centrala begrepp, till grafiska komponenter och fönster. Se här.

Torkel Franzen: Java från grunden

(2003, 3:e utgåvan)
Studentlitteratur, ISBN 91-44-02914-4
Denna tredje upplaga av Java från grunden riktar sig liksom tidigare upplagor främst till nybörjare i programmering. Tonvikten ligger på förklaringar och illustrationer av grundläggande begrepp inom imperativ programmering, som variabler, tilldelningssatser och programslingor, samt av grundbegreppen i objektorienterad programmering, som objekt, klass, arv och överskuggning. Javas typsystem och metodik vad gäller implementeringen av dessa begrepp förklaras med hjälp av övningar och programexempel.


Sidansvarig: Ahmed Rezine
Senast uppdaterad: 2013-07-03