Göm menyn

TDDC76 Programmering och datastrukturer

Schema


För schemat som helhet hänvisas till timeedit

2018-01-09: Hård deadline för samtliga moment (laborationer, projekt, reflektionsuppgift, OpenDSA, kompletteringar)

Aktivitetsöversikt (inkl deadlines):

Tidsuppskattningarna inom parentes är enbart för att ge en uppfattning om arbetsinsats och kan variera stort från person till person och beroende på vilka problem var och en stöter på. Behövs mindre tid på en uppgift kan du fördela överbliven tid på en annat uppgift. Spenderar du avsevärt mycket mer eller mindre tid än angivet uppmuntras du redovisa för kursledare hur mycket tid du spenderat och på vad.

OpenDSA (~40h) 1/9 - 9/1Löpande eget arbete under kursen enligt din egen planering
11/9Fördel att vara klar med "Chapter 4, Linear structures" inför lab Enkellänkad lista
21/9Fördel att vara klar med "Chapter 6, Binary trees" inför lab Kalkylator
 
Grundläggande syntax (~5h) 29/8Föreläsning
6/9Deadline, muntlig redovisning och inlämning för stilgranskning
 
Klockslag (~10h) 4/9Föreläsning
5/9Gemensam problemlösning, rekommenderad närvaro
15/9Rekommenderat redo för muntlig redovisning
20/9Deadline klockslag
 
Enkellänkad lista (~20h) 12/9,13/9Föreläsningar
15/9Gemensam problemlösning, rekommenderad närvaro
22/9(Observera att du behöver komma igång med kalkylatorn här!)
27/9Rekommenderat redo för muntlig redovisning
4/10Deadline enkellänkad lista
 
Kalkylator (~50h) 22/9,25/9Föreläsningar
22/9Du behöver börja jobba på kalkylatorn redan här för att hinna!
26/9Gemensam problemlösning, rekommenderad närvaro
3/10(Observera överlappande projektstart, se nedan!)
11/10Deadline kalkylator, krav för VG
10/11Deadline kalkylator, krav för projekt 
Projekt (~80h) 3/10Föreläsning
6/10Du rekommenderas ha kontakt med din blivande projektgrupp
11/10Deadline gruppbildning
13/10Deadline inlämning kravspecifikation
10/11Deadline inlämning objektorienterad analys
(10/11-17/11)Skriv kod för att undersöka och lära det ni behöver. Gör tutorials. Prototypa! Skriv ned en erfarenhet var!
17/11*Deadline inlämning objektorienterad design
(24/11)En eller ett par väsentliga delar (klasser) av systemet fungerar. En sida i erfarenhetsrapporten klar!
(1/12)Något väsentligt huvudkrav fungerar. Två sidor klara i erfarenhetsrapporten.
(8/12)Flera väsentliga krav fungerar och är användbara. Tre sidor i erfarenhetsrapporten!
(15/12)Alla huvudkrav fungerar och är användbara. Fler erfarenheter och erfarenhetsrapporten är språkligt och stilistiskt putsad och färdigställd.
20/12Projektredovisning
20/12Deadline inlämning erfarenhetsdokument
22/12Deadline kl 23.59 för kodinlämning
Reflektionsuppgift 3/1Deadline inlämning reflektionsuppgift med chans för komplettering

* Eller 5 kalenderdagar efter återkoppling på er Objektorienterade Analys (OOA), vilketdera som infaller senast.

Datum inom parentes är rekommendation till projektgruppsinterna deadlines. Ni bestämmer själva vad er grupps målsättning ska vara. Det kan ni göra inför varje vecka. Dessa deadlines är helt upp till er.

2018-01-09: Hård deadline för samtliga moment (laborationer, projekt, reflektionsuppgift, OpenDSA, kompletteringar)


Sidansvarig: Klas Arvidsson
Senast uppdaterad: 2017-12-20