Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

Övergångsinformation

VT 2018

FAQ vid kursövergång

xkcd 297: Lisp cycles.

Inledning

Efter 12 år kommer nu TDDC74, första programmeringskursen för Y/MAT/MED, att läggas ned. Nästa programmeringskurs kommer inte att ges i Scheme/Racket. Kursen ges alltså inte i vår.

Det finns en del från dessa tolv årskullar som har saker kvar i denna programkurs. Här sammanställs information för de som vill göra klart kursen.

Lite översiktligt kan vi säga att vi under hösten 2018 kan hjälpa till i viss utsträckning. Hör av dig och skriv vad du har kvar! Du kommer med stor sannolikhet inte att kunna tillgodoräkna enstaka labbar eller dylikt från TDDC74 i nästa kurs.

Har du absolut inget poänggivande godkänt (i LADOK/Studentportalen) får du läsa den nya kursen i vt19. För övriga frågor hänvisas du till studievägledare.

Viktiga deadlines och punkter

 • 10 oktober 2018. Meddela vad du har kvar, och vad du vill göra klart. Under HT2018 ges viss hjälp.

 • 1 november 2018. Tenta (sista omtentan för VT18).

 • HT2018 (vilket sträcker sig fram i tenta-P i januari) för avslutande av labbar och projekt. Därefter ges ingen hjälp.

 • Extratenta I, 27 maj 2019.

 • Extratenta II, 19 augusti 2019.

 • Extratenta III, trol okt-nov 2019.

 • Extratenta IV, trol vår 2020.

Kontaktinfo

Skriv till kursassistent och examinator samtidigt på tddc74-uppsamling@ida.liu.se

Tentor

Jag har klarat duggor/tentor tidigare

Om du har ett godkänt resultat på TEN1 (gamla papperstentorna/duggorna) eller DAT1 (datortentor/duggor) tidigare, behöver du inte skriva tentan. Detta ser du i Studentportalen. Du får såklart plussa gamla resultat om du vill.

Extratentor under 2019 och 2020

Eftersom kursen inte ges längre, kommer det att ges ytterligare åtminstone tre tillfällen utöver novembertentan 2018, samt ett under 2020. Anmälan kan hittas i Studentportalen. Ungefärliga datum anges ovan.

Bara datortenta, med anmälningskrav

Tentan skrivs bara på dator, och momentet heter DAT1. Den söker du fram i Studentportalen oavsett om "ditt" tentamoment hette DAT1 eller TEN1.

OBS! Enligt nya regler tillåts inga oanmälda på datortentor. Se till att anmäla dig i tid om du ska skriva (och avanmäla dig om du inte ska skriva - antalet platser i datorsal är mer begränsat). Har du aldrig skrivit denna sorts datortenta, kolla på infobladet på sidan för gamla tentor och inloggnings-infosidan.

Inga duggor VT19

Extratillfällena för att skriva tentadelen av kursen kommer bara att vara tentatillfällen. Alltså ingen duggaserie.

Plussande av papperstenta-resultat är möjligt

Anmäl dig till DAT1 och skriv den.

Kan man skriva tenta i den nya kursen istället?

Nej. (180831)

Den nya kursen

Jag vill gå den nya kursen. Får jag det?

Om du inte har något poänggivande godkänt (det vill säga, om du inte har något godkänt, eller har någon/några 0hp-dugga) får du läsa kursen i vår. Prata med din studievägledare.


Projekt

När kan jag göra klart projekt?

Viss hjälp är garanterad under HT 2018. Se ovan.

Jag har klarat projektet tidigare

Om du har godkänt (G/3/4/5)PRA1 tidigare, ska du inte göra projektet igen. Om du har godkänt på PRA1 ser du i Studentportalen (alltså inte Webreg).

Anmäl intresse!

Vi vill veta hur stort intresset är för att göra klart projektet. Det kan handlar om alltfrån två personer till en dryg årskull, vilket ställer olika krav på bemanning. Hör av er.

Måste jag göra samma projekt som jag påbörjade för N år sedan?

Nej. Beroende på intresse och bemanning, kan det hända att vi tillåter ett mer begränsat antal alternativ, och ger sådana förslag. Detta kan gälla även om du har ett påbörjat projekt.

Följande rekommenderas (men hör av dig om du har andra tankar):

 • Space invader
 • Asteroids
 • Super Mario
 • Snake/Tron
 • Tetris
 • Röj/Mine sweeper
 • Planetsimulator
 • Pac Man

Kan man göra projekt i den nya kursen istället?

Nej. (180831)

Labbar

När kan jag göra klart labbarna?

Viss hjälp är garanterad under HT 2018. Se ovan.

Jag har klarat labbarna tidigare

Om du har godkäntLAB1 tidigare, ska du inte göra labbarna igen. Om du har godkänt på LAB1 ser du i Studentportalen (alltså inte Webreg).

Anmäl intresse!

Vi vill veta hur stort intresset är för att göra klart labbserien. Det kan vara alltfrån två personer till en dryg årskull, vilket ställer olika krav på bemanning. Hör av er.

Jag har gamla godkända labbar, räknas de?

Kanske. Se labbsidan. Maila kontaktadressen ovan. Erfarenhetsmässigt kan det vara bra att gå igenom delar av labbserien på nytt för att få in språkkänsla och rekursivt tänkande, även om man bara har sista labben kvar.

Kan man göra labbar i den nya kursen istället?

Nej. (180831).


Sidansvarig: Anders Märak Leffler, Jalal Maleki
Senast uppdaterad: 2019-03-14