Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

Lektioner

VT 2018

I denna kurs finns ingen exempelsamling som man behöver köpa, utan uppgifterna publiceras på denna sida inför varje lektion. Räkna inte med att läraren har extraexemplar, utan skriv ut/ladda ned själv.

Observera att detta material kan ta lite längre tid än enbart lektionspass. Till skillnad från i laborationerna behöver du dock inte lämna in dina svar (och lösningsförslag kommer att publiceras).

  • Repetitionslektion
    Material: tidigare lektioner (i första hand), och datorduggor (i andra hand).

  • Sidansvarig: Anders Märak Leffler
    Senast uppdaterad: 2018-04-10