Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

Laborationer

VT 2018

Under Vt1 och början av Vt2 genomförs en laborationsserie omfattande 5 laborationer. För laborationerna finns ett stort antal schemalagda timmar, men räkna med att det kan behövas arbete utanför schemalagd tid. Övande kan ske antingen vid andra tillfällen då Linux-datorerna är lediga eller vid egen dator (se nedan).

Till vanliga frågor

Labbserie

Gråmarkerade laborationer kan fortfarande genomgå vissa förändringar relativt tidigare år.

Frivilliga extrauppgifter

Inlämning

Rutin för inlämning

Gå till katalogen där filerna finns, och anropa inlämningsskriptet~TDDC74/send_lab. Du kommer att bli ombedd att mata in assistent. Välj den som du är uppskriven hos i Webreg.
andma54@parlomba3:some_incorrect_directory$ cd ~/kurs/tddc74/lab1
andma54@parlomba3:lab1$ ~TDDC74/send_lab la01.rkt autotest-la01.rkt
Den första raden är bara för att gå till lab1-katalogen från hemkatalogen (givet att den ligger under /home/<ditt liu-id>/kurs/tddc74/lab1). Den andra raden är den relevanta här.

Innebörd av deadlines

Alla laborationer ska vara godkända vid tiden för tentamen i juni.

Om man lämnar in i tid kan man höja sitt betyg. Reglerna för detta finns på examinationssidan.

Innan ni börjar

Bilda labbpar i Webreg

Man arbetar i par. Innan man börjar måste man skriva upp sig i IDA-systemet webreg: https://www.ida.liu.se/webreg3/TDDC74-2018/LAB1.

Skriv upp dig under någon av grupperna som tillhör din klass. Du går huvudsakligen på pass som är schemalagda för din klass (även om man i mån av plats nog kan smita in på andra också).

Att starta DrRacket

Starta ett terminalfönster (högerklicka på skrivbordet, välj ''Öppna terminalfönster''). Skriv därefter

drracket &

Läs först

För att minska antalet kompletteringsomgångar, börja med att ögna igenom PRAM Coding guidelines.

Innan du lämnar in, läs igenom checklistan.

Labba hemifrån

För att kunna labba hemifrån rekommenderas att ni laddar ned senaste versionen av DrRacket. Detta finns gratis att hämta på racket-lang.org/download.

I andra hand, se ThinLinc-instruktion.

Gamla studenter

Maila Anders Märak Leffler och säg till att du vill labba. Omregistrera dig (i Studentportalen). Även de som gått kursen tidigare år skall placeras i labbgrupp.

Labbserien har ändrats lite sedan tidigare år, men det kan hända att du slipper göra om labbar som du är klar med.

Labbar med kompletteringar får göras om (även om du har god hjälp av din gamla kod).

Om du har en ny labbpartner, kontakta din laborationsassistent innan ni lämnar in.

Vanliga frågor (och deras svar)

Ska alla labbar innan labb 1-deadline ägnas åt labb 1, osv?

Nej! Labbplaceringen varierar lite i tid mellan klasser, men man bör hinna med att börja på nästa labb innan deadline (om det materialet har behandlats på föreläsningar).

Vem ska jag lämna in till?

Till den assistent vars grupp du tillhör i Webreg (även om det är två assistenter på labbpasset, gå efter den av dem som du är uppskriven hos).

Har jag samma labbpartner hela tiden?

Ja.

Det finns ett projekt senare i kursen. Måste jag fortsätta med samma labbpartner då?

Nej.

Det finns flera grupper i min klass, vad handlar det om?

Det som beskrivs där är vem som har huvudansvar för att rätta dina labbar. Fråga gärna båda!

Vilken labbtid ska jag gå till?

Det finns generellt sett flera labbar i veckan. Det är indelat efter klass, inte grupp (inte Y1A-GR1 först, -GR2 sedan etc). Gå till schemalagda labbtillfällen.

Ska labb 1 klaras av första tillfället, labb 2 andra osv?

Nej, det räknar vi verkligen inte med! Se deadlines nedan. Labbkursen går under hela VT1, och en liten bit in på VT2.

Vad gör jag första labbtillfället?

Börjar på labb 0 och 1 tillsammans med din labbpartner (eller hittar en labbpartner).


Sidansvarig: Anders Märak Leffler
Senast uppdaterad: 2018-03-22