Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

Intro till UNIX

VT 2018

Denna kurs genomförs på IDA:s Linux-system, så det kan vara värt att kunna ett par enkla Linux-kommandon och -program. Här är ett par tips för att navigera med hjälp av terminalen. Det är mycket översiktligt, och hoppar medvetet över symlänkar och dylikt.

Den som vill ha en snabböversikt som går lite djupare kan gå till STONE-kursen. (Direktlänk: lathunden)

man

Det viktigaste kommandot. Få hjälp för program/kommandon. Vill man ha hjälp för ls skriver man exempelvis "man ls". Man byter sida i hjälpen med mellanslag, avbryter med exempelvis "q". Se även nedan!

Pipes

Om ett program skickar sitt resultat till standard output (skrivs ut på skärm exempelvis) kan man styra om det med hjälp av pipes (lodstreck). Vi illustrerar: ett användbart program är less, som tar text och presenterar den på ett sätt där man kan scrolla upp och ned (piltangenterna).

Ex: man ls | less är mer lättläst än att bara skriva "man ls".

Ex (II): Med cat minfil.rkt | less kan du läsa innehållet i minfil.rkt.

Ex (III): a2ps minlabb.rkt | lp skickar resultatet från "a2ps minlabb.rkt" (utdata: multiple-pages-per-sheet-formatterad utskrift i postscriptformat) till lp (skicka saker till skrivare).

Kataloger

Alla våra program ligger i kataloger. Du ser vilken katalog du står i genom att skriva pwd. Kommandot för att byta katalog är cd (change directory). Detta kan vara särskilt bra att veta:

  • cd /home/TDDC74 byter till den angivna katalogen (här angiven med hela namnet. Notera snedstrecket i början)
  • cd TDDC74 byter till underkatalogen TDDC74 (står du i /home/andma397, hamnar du i /home/andma397/TDDC74)
  • cd ~ eller cd byter till din hemkatalog (/home/[LiU-id]). Överlag betyder ~ hemkatalog, så cd ~/TDDC74 ska förflytta dig till /home/[ditt liu-id]/TDDC74. cd ~TDDC74 flyttar dig till /home/TDDC74.
  • cd .. - byt till katalogen "ovanför". Står du i /home/andma397, hamnar du i /home.
  • cd ../TDDC74 - byt till angivna underkatalogen till katalogen ovanför. Står du i /home/andma397, hamnar du i /home/TDDC74.

mkdir (make directory) används för att skapa kataloger. rmdir används för att ta bort (tomma) kataloger.

Filer

Du kontrollerar vilka filer som finns i katalogen genom att skriva ls.

Du flyttar filer eller byter namn på dem med hjälp av mv (move). Användningen är "mv [från] [till]". Du behöver inte stå i samma katalog som en fil för att flytta den.
Exempel: jag vill byta namn på filen kod.rkt till något vettigt.

cd ~/TDDC74/la01 (flyttar mig till min hemkatalog)
mv kod.rkt tddc74_andma397_la01.rkt (byter namn på filen)

Du kopierar filer med hjälp av cp (copy). Användningen är "cp [från] [till]". Exempel: jag vill kopiera alla filer i ~TDDC74/material/othello till den katalog jag står i:

cp ~TDDC74/material/othello/* .

Man tar bort filer med rm (remove), enligt "rm [filnamn]".

Wildcards

Man kan säga mycket om wildcards. Vi begränsar oss till "?", som betyder "vilket tecken som helst" och "*" som betyder "vilka tecken som helst (eller inga)". Användning

  • ls tdd*.rkt - lista alla filer i katalogen vars namn börjar med "tdd", och som har filändelse rkt
  • ls * - lista alla filer (och kataloger) i katalogen.
  • ls tdd?7* - lista alla filer/kataloger med namn som tddc74, tddd74, tddX7apanap...
Rättigheter

Det kan hända att du inte har rätt att ändra på filer, ta bort dem eller liknande (exempelvis om du vill kopiera filer från din labbpartners katalog). Kommandot för att ändra sådant heter "chmod", men läser du denna guide bör du nog fråga din labbass (eller läsa STONE-avsnittet om saken).

Att starta program

En tanke när du startar grafiska program är att använda ampersand efter kommandot (och-tecknet). Detta gör att du inte lägger beslag på terminalfönstret (utan skapar en separat process).

Ex: drracket &.


Sidansvarig: Anders Märak Leffler
Senast uppdaterad: 2015-01-17