Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

Veckoplanering

VT 2018


Nedan följer en kursöversikt. För laborationstider som rör din grupp, se webbschemat.
Vecka 3
Föreläsning 1
To Lektion 1
Fre Föreläsning 2
Vecka 4
On Föreläsning 3
Lektion 2
Vecka 5
On Föreläsning 4
Vecka 6
Deadline laboration 1 kl 08.00 (Fö 1-3, Le 1-2)
Föreläsning 5
Må/On Lektion 3
To Dugga 1 kl 8-10 (Fö 1-3, La 1, Le 1-2)
Vecka 7
Föreläsning 6
Fre Föreläsning 7
Vecka 8
Deadline laboration 2 kl 08.00 (Fö 4-6, Le 3)
Lektion 4
On Föreläsning 8
Vecka 9
Föreläsning 9
Ti Lektion 5
To Dugga 2 kl 8-10 (Fö 4-6, La 2, Le 3)
Vecka 10
Deadline laboration 3 kl 08.00 (Fö 7-8, Le 4)
Vecka 11 (tenta-P)
Ti Dugga 3 kl 14-16 (Fö 7-9, La 3, första del av La 4, Le 4-5)
Vecka 12
Deadline laboration 4 kl 08.00 (Fö 9, Le 5)

Sidansvarig: Anders Märak Leffler
Senast uppdaterad: 2013-01-14