Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

VT 2018

Välkomna till denna inledande programmeringskurs för Y, Medicinskteknik och Matematikprogrammet. Kursen skall ge en grund för programmering med fokus på ett antal modeller för att strukturera program. Vi använder Scheme/Racket, en Lisp-dialekt, som verktyg för att illustrera dessa modeller. Första perioden ägnas åt teorin och en laborationsserie. Den andra perioden ägnas åt ett eget projektarbete. Allt material om kursen finns på dessa www-sidor. Kursen har tidigare givits på engelska. Därför finns det idag information och kursmaterial på svenska och engelska.

Senaste nytt...


10/6 2020  Tentamen kl 14
 

Alla som anmält sig till dagens tenta ska ha fått information utmailad. Om du saknar information, eller vill hoppa in i tentan trots att du inte är anmäld, hör av dig omedelbart till Jalal (jalal.maleki@liu.se).Sidansvarig: Anders Märak Leffler
Senast uppdaterad: 2013-01-08