Göm menyn

TDDC74 Programmering: Abstraktion och modellering

Gamla duggor och tentor

VT 2018

Viktig information 2017-2018

I år övergår vi från att ha papperstentor och -duggor, till att använda datorsystemen. Detta betyder inte att de gamla tentorna och duggorna är utan värde. Räkna dock inte med att de kommer att ha samma karaktär, vara lika "svåra" eller dylikt (vad som är "svårt" kan dessutom variera betydligt med möjligheten att testköra sin kod under skrivtillfället).

Ett par exempel på datorduggor kommer att läggas upp under kursens gång.

Vill du se tidigare års uppgifter, besök sidan för gamla pappersduggor och -tentor.

Inlämningsinformation

teninfo-19.pdf, samt mer utförlig information från TDDE44.

Datortentor

Datorduggor

Dugga 1

Dugga 2 (ges VT2)


Sidansvarig: Anders Märak Leffler
Senast uppdaterad: 2020-06-10