Göm menyn

TDDC72 Kognitiv psykologi

Läsanvisningar

Gäller Solso upplaga 6

Introduktion

Solso:
Kap1: A brief history of cognitive psychology (s. 12-20).

Uppgift i kognitiv modellering

Artikelsamling:
Utdrag ur gamla upplagan av Solso.
McClelland, J. L. (1999). Cognitive modeling, connectionist.

Uppgift i experimentell metodik

Solso:
Se anvisningar för 'Korttidsminne-arbetsminne' nedan.

Neurovetenskap

Solso:
Kap2: The nervous system (ej ...From compartmentalization...). Neurophysiological sensing techniques. (Skumläs: The tail of the two hemispheres.) Notera grå ruta p s. 72!
Artikelsamling:
Luria, A. (1970). The functional organization of the brain.

Kognitiv neurovetenskap

Solso:
Kap 10: Speciellt: Functional-equivalency hypothesis, samt Neurocognitive evidence.
Artikelsamling:
Luria, A. (1970). The functional organization of the brain.

Perception

Solso:
Kap 3: Fram till 'Attention', s 87.
Kap 4
Kap 10

Uppmärksamhet, medvetande

Solso:
Kap 3: Fr.o.m. 'Attention', s 87.
Kap 5: Skumläs: 'History of consciousness'

Korttidsminne-arbetsminne

Solso:
Kap 7: Fram till 'Long-term memory' s 213.
Kap 8: Fram till 'Memory in the larger cognitive domain, s 239.

Långtidsminne-kunskapsrepresentation

Solso:
Kap 7: Fr.o.m. 'Long-term memory', s 213.
Kap 8: Fr.o.m. 'Memory in the larger cognitive domain, s 239.
Kap 9: Skumläs ACT*.

Problemlösning, kreativitet

Solso:
Kap 15: Skumläs: Human intelligence.

Beslutsfattande

Solso:
Kap 14
Artikelsamling:
Kahneman, D. & Tversky, A. (1984). Choices, values, and frames.

Socialpsykologi

Artikelsamling:
Lindsay, P. & Norman, D. (1977). Human information processing.

Språk

Solso:
Kap 11
Kap 12

Sidansvarig: Rita Kovordanyi
Senast uppdaterad: 2014-03-30