Göm menyn

TDDC72 Kognitiv psykologi

Projektförslag

Distribuerad kognition, kognitiva system och kognitiva artefakter

I detta projekt studeras interaktion mellan människor och människor samt mellan människor och tekniska system utifrån perspektivet samverkande system. I samverkande system ser man en hel verksamhet som ett kognitivt system med speciella informationsbearbetande egenskaper som skiljer sig från individuell kognition.

Ett samverkande kognitivt system kan ses som ett självreglerande socio-tekniskt system med en specifik uppgift (där människan endast är en del). Utifrån detta perspektiv skulle man inte säga att det är piloten som flyger flygplanet, utan snarare systemet som består av piloten, co-piloten samt flyginstrumenten; ett komplext informationsbearbetande system. Planet skulle heller inte kunna starta utan de kulturella variabler (rutiner, språk, ackumulerad kunskap och kulturella artefakter) som är en del av det kognitiva systemet. Kunskapen att flyga planet är distribuerad över människor och artefakter (kognitiva hjälpmedel, såsom datorer).

Er uppgift är att hitta ett delområde (t.ex. i denna katalog).Ni kan även välja att Googla efter praktiska exempel på människa-teknik interaktion, och för detta exempel titta på t.ex. tecken på grupp-kognition, koordination, utbytande av information, samt hur kognitiva hjälpmedel (t.ex. datorer) används i det socio-tekniska systemet (t.ex. tågförarhytten).

Speciellt välkomna till detta projekt är studenter intresserade av människa-maskin interaktion.


Sidansvarig: Rita Kovordanyi
Senast uppdaterad: 2014-03-30