Göm menyn

TDDC72 Kognitiv psykologi

Projektrapport

Projektrapporten lämnas in till respektive projekthandledare i pdf-format, innan seminarium 4. Skriv på ett försättsblad hur stor arbetsinsats projektet krävde, dvs. hur många timmar varje gruppmedlem har lagt ner på projektet. Har ni andra kommentarer angående projektarbetet tar vi gärna emot dessa synpunkter också. Vi kommer att använda er feedback till att förbättra projektförslagen och/eller handledningen.

Kvalitativa metoder

I examinationen ingår, förutom rapportskrivandet en muntlig presentation av projektrapporten, där alla gruppmedlemmar aktivt ska delta. För vidare beskrivning av hur presentationen bör gå till se 'Presentation'


Sidansvarig: Rita Kovordanyi
Senast uppdaterad: 2014-03-30