Göm menyn

TDDC72 Kognitiv psykologi

Presentation

Presentationen av projektarbetet ska för den oinvigde ge en snabb överblick av vad ni har gjort, vilken metod ni har använt, vilka resultat ni har fått fram och vad ni har dragit för slutsatser/lärdomar. Ni kommer att ha några få minuter på er, så begränsa er till det viktigaste. OH-projektor och datorprojektor kommer att finnas tillgängligt i varje seminarierum. Er förmåga att hålla en röd tråd spelar en central roll vid bedömingen av er presentation.

Några goda råd

  • Ni har 15 min på er att presentera projektet, samt 5 min kommentarer från publiken och läraren. Var noga med att hålla tiden. Det kan ex.vis. vara en bra idé att öva er presentation/opposition med klocka i handen.
  • Använd gärna visuella hjälpmedel (ex.vis. OH-bilder)! Det både underlättar för åhörarna och gör det lättare för er att presentera mycket information på kort tid.
  • Maila gärna era OH-bilder, dvs. 'hand-outs' i pdf-format till respektive handledare (pappersversion går också bra vid presentationstillfället). Glöm inte att uppge följande information på 'hand-outs:en' eller i mailet:

    Vilken grupp ni tillhör
    Projekttitel
    Namn, e-mail och personnummer för alla gruppmedlemmar

Sidansvarig: Rita Kovordanyi
Senast uppdaterad: 2008-05-08