Göm menyn

TDDC72 Kognitiv psykologi

Beskrivning

Projektarbetet, projektrapporten, och en muntlig presentation utgör den del av kursen som betecknas PROJ 2 hp i kurskatalogen.

Meningen är att ni ska bilda grupper om 5-6 studenter och utföra ett mindre "forskningsprojekt", där ni tillämpar en av tre metoder.

Ett alternativ är att ni konstruerar en kognitiv modell. Ett annat sätt att genomföra ett mindre psykologiskt experiment. Ett tredje är att studera t.ex. en arbetsplats. Ni kommer att kunna välja inriktning på ert projektarbete relativt fritt. Inspiration för olika projektarbeten hittar ni under länken 'Projektförslag' till vänster. Dessutom kan det vara kul att ögna igenom denna "katalog" av mänskliga faktorer som kan förekomma inom järnvägen.

  • Ett förslag är att ni redan till seminarium 1 funderar över vilket område ni skulle vilja studera. På så sätt kommer ni att kunna ställa konkereta frågor till handledaren om lämpliga begränsningar av undersökningen, litteraturförslag, etc. Var sparsam med "extralitteratur", försök i stället utnyttja kurslitteraturen.

  • Det är meningen att ni ska ha inhämtat viss bakgrundskunskap inför seminarium 2. Detta kan innebära att ni har kört igenom tutorial i modelleringsverktyget och börjat fundera på hur modellen skulle kunna byggas. Det kan också innebära att ni har hittat ett intressant exempel på mänkligt fel på webben, eller att ni har läst en av de artiklar som listas för olika delområden i Human-Factors-katalogen.

  • Till seminarium 3 bör ni vara klara med en preliminär beskrivning av era resultat. Seminarium 3 ger er tillfälle att ställa frågor och få hjälp med slutfasen av ert arbete: analys och slutsatsdragning. Kom ihåg: Vad ni ska sträva efter är att övertyga en presumptiv läsare om att den undersökning ni har genomfört är gediget gjort, dvs. inte behöver göras om; att man kan bygga vidare på era resultat (hur "obetydliga" de än må vara). Läsaren ska m.a.o. kunna lita på att undersökningen är korrekt genomförd, att alla hypoteser finns angivna, att alla metodologiska svagheter är framlyfta ("resultaten gäller endast i dessa fall:...", "så här skulle undersökningen kunnat ha gjorts i stället", osv.), och att slutsatserna är väl underbyggda, dvs. baseras på en konservativ analys/bedömning av de resultat ni har fått fram.

  • Ni kommer att kunna lämna in en preliminär version av er rapport några dagar före sista seminariet (sem 4). På detta seminarium ska ni muntligt presentera era resultat i en mini-konferens format, där andra studenter kan välja fritt vilken presentation de vill lyssna på. Alla gruppmedlemmar förväntas delta aktivt i presentationen.

  • Efter slutseminariet har ni möjlighet att slutredigera er rapport, för att lämna in en slutlig version ca. en vecka efter slutseminariet. (För exakta datum, se 'Kursöversikt' till vänster.)


Sidansvarig: Rita Kovordanyi
Senast uppdaterad: 2013-04-02