Göm menyn

TDDC72 Kognitiv psykologi

Uppgift i kvalitativa metoder

Examinerande lärare: Amy Rankin.

Läs den artikel ur The MIT encyclopedia of the cognitive sciences som finns i kurskompendiet. Summera artikeln (1/2 A4) samt resonera kring, argumentera för eller emot de begrepp och de idéer som framställs i artikeln utifrån vad du sjäv tycker, din egen syn på kognition (1/2 A4). Tänk på att dina argument ska vara rimliga och väl underbyggda. Du kan vara för eller emot olika saker, men det viktiga är hur du argumenterar.

Uppgiften ska lämnas in elektroniskt till examinerande lärare, helst som ren text inne i mail-kroppen, så att det går att göra 'reply' på den och kommentera den. Glöm inte skriva 'TDDC72: uppg. kval met', eller motsvarande, som subject i ditt mail!

Sidansvarig: Rita Kovordanyi
Senast uppdaterad: 2013-05-02