Göm menyn

TDDC72 Kognitiv psykologi

Uppgift i kognitiv modellering

Examinerande lärare: Rita Kovordányi

Syftet med denna uppgift är att stimulera dig till insikter om vad det innebär att beräkna i kaskad, i synnerhet vad det är för typ av yttre beteende detta beräkningssätt resulterar i. Dessa insikter kommer att hjälpa dig förstå ("placera in") experimentella resultat som presenteras under senare delen av kursen, och kommer dessutom att underlätta för dig på tentamen, där du kommer att behöva relatera experimentella resultat till bakomliggande teorier.

Provkör den on-line modell av läsförståelse som refereras till nedan, och diskutera modellens beteende utifrån vad du (i dagsläget) vet om mänsklig kognition. Nedanstående frågor är tänkta att ge dig idéer till diskussionsämnen.

Ladda stora lexikonet, och ge ordet _lue som input till modellen. Givet vad du har lärt dig om modellen, varför tror du att den kan gissa sig till en lämplig kandidat för första bokstaven i ordet? Vad är det för typ av kunskap som modellen använder sig av? Tror du ex.vis. att modellen aktivt letar upp alternativa ord (ung. som i en sökalgoritm), och sedan chansar på ett av dessa (ex.vis. utifrån förprogrammerade tumregler, som i ex.vis. expertsystem)? Hur kommer olika typer av kunskap till användning i modellen, dvs. hur beräknar modellen? Sker beräkningen i sekventiella steg? Hur sammanjämkas olika typer av kunskap i modellen? Vad säger dig den underliggande modellen (dvs. inte Java implementationen) om grunddragen hos mänsklig kognition? Lyft fram de viktigaste skillnaderna mellan hur det mänskliga systemet arbetar mot hur en dator beräknar.

Jämför modellens beteende för _lue med ordet _ake. Diskutera skillnaderna i svarsnivåer som uppstår. Vad tror du är orsaken till skillnaderna? är det ex.vis. en regelrätt åtkomst av mest frekventa ordet som nätverket utför, eller finns det flera faktorer/modellegenskaper som kan tänkas påverka modellens beteende i detta fall?

Alternativt kan du diskutera hur du skulle utöka en sådan modell till att hantera begrepp, olika former av bokstäver, etc. Du kan också, om du vill beskriva en mostvarande modell i symboliska termer (ex.vis. som en ny typ av regelbaserat system)? Skissa upp arkitekturen och kontrollstrukturen för en sådan modell. Förklara hur modellen skulle hantera ovanstående två ord.

On-line 'interactive activation'-modell av läsförståelse

Uppgiften ska lämnas in elektroniskt till Rita Kovordányi (rita.kovordanyi(at)liu.se), helst som ren text inne i mail-kroppen, så att det går att göra 'reply' på den. Glöm inte skriva 'TDDC72: uppg. kog mod', eller motsvarande, på ämnesraden i ditt mail!

Sidansvarig: Rita Kovordanyi
Senast uppdaterad: 2013-04-28