Göm menyn

TDDC72 Kognitiv psykologi

Allmänt

Uppgifterna kommer att poängsättas på en skala {kompl., 2, 3, 4, 5}, och kan betraktas som två uppgifter i en tänkt hemtentamen. Ditt betyg på del här delen av kursen kommer att baseras på den sammanlagda poäng du har fått på uppgifterna.

Uppgifterna är avsedda att testa dina kunskaper inom forskningsmetodik och kompletterar på så sätt projektarbetet. Meningen är att du ska ha bekantat dig med alla tre forskningsmetoder som introduceras under kursen:

  1. Kvalitativa metoder
  2. Kognitiv modellering
  3. Experimentell metodik

Kursen är upplagd så att du dels kan fördjupa dig i en av de forskningsmetoder som presenteras i kursen genom att i grupp genomföra ett projektarbete, dels får genomföra två mindre hemuppgifter som täcker de andra två metoderna. Ditt val av projektgrupp kommer m.a.o. att avgöra vilka två uppgifter du ska genomföra.

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
Projekt i kvalitativa metoder Projekt i kognitiv modellering Projekt i experimentell metodik
Uppg. experimentell metodik Uppg. experimentell metodik Uppg. kvalitativa metoder
Uppg. kognitiv modellering Uppg. kvalitativa metoder Uppg. kognitiv modellering

Hemuppgifterna bör inte ta mer än ca. 1 arbetsdag per uppgift att genomföra. Svar på hemuppgifterna bör vara i storleksordningen en A4. Tänk dock på att kortfattade och välstrukturerade svar tenderar att bli mer fördelaktigt bedömda.


Sidansvarig: Rita Kovordanyi
Senast uppdaterad: 2013-04-02