Göm menyn

TDDC70 Datastrukturer och algoritmer

Lektioner


Lektionsmaterialet består av en uppgiftssamling med facit, samt uppgifter i kursboken [GT].
Tips för uppgifterna i kursboken [GT] finns här.

Le1: Komplexitetsbegreppet och komplexitetsanalys av algoritmer
Uppgiftssamlingen avsnitt 1 samt [GT]: 4.2

Le2: Stackar och köer, hashtabeller och träd
Uppgiftssamlingen avsnitt 2 samt [GT]: 5.1-5.2, 9.2, 9.5, 7.2-7.3

Le3: Sökträd, heaper och Union/Find
Uppgiftssamlingen avsnitt 3 samt [GT]: 10.1-10.4, 8.3, 11.4.3

Le4: Sortering
Uppgiftssamlingen avsnitt 4 samt [GT]: 11.1-11.3, 3.1.2, 8.2.2

Le5: Grafer
Uppgiftssamlingen avsnitt 5 samt [GT]: 13.1-13.5


Sidansvarig: Tommy Färnqvist
Senast uppdaterad: 2013-09-03